UDGIVELSE: juli 2021

Grønne offentlige indkøb | juli 2021

Beskrivelse

DI’s udspil 'Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger’ vil sætte en ny retning for den offentlige sektors køb af varer.

Vi skal re-orientere indkøbet i det offentlige Danmark. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder. Og vi skal have som ambition, at 80 pct. af de offentlige indkøb i Danmark i 2025 skal være bæredygtige.

Vi skal på tværs af den offentlige og private sektor spille hinanden gode. Derfor sender DI med udspillet en invitation til aktørerne i den offentlige sektor om at indgå i et partnerskab og sammen finde veje til at styrke den offentlige sektors indkøb frem mod 2025.

Udspillet rummer 20 konkrete anbefalinger, bl.a. en opfordring om:
• Saml parterne om en ny fælles national strategi for bæredygtige indkøb
• Gør grønne krav til et konkurrenceparameter
• Tag opgør med kul-sorte logistikkrav

Grønne offentlige indkøb uden unødige omkostninger

Download