UDGIVELSE: august 2021

Hele Danmark skal blomstre | august 2021

Beskrivelse

I Danmark skal både borgere og virksomheder have gode muligheder for at trives og udvikle sig uanset hvor i landet, de bor eller etablerer sig. Virksomhederne skaber job til medarbejdere, der betaler skat, handler lokalt og i mange tilfælde også f lytter til lokalområdet med deres familier. Medarbejderne skaber liv, omsætning, udvikling og fremgang – og trækker f lere til. Virksomhederne er med andre ord nøglen til lokal udvikling.

Urbanisering er et vilkår, og vi kan ikke skabe fuldstændig ens betingelser overalt. Men det er afgørende at skabe de mest optimale vilkår for alle virksomheder – i storbyerne, i provinsen og i de tyndere befolkede områder, hvor det kan være sværere at tiltrække de rette kvalificerede
medarbejdere og holde på både dem og de unge.

Med udspillet ”Hele Danmark skal blomstre” kommer DI med en lang række forslag til, hvordan man kan løse nogle af udfordringerne.

Vælg udgave

Download