UDGIVELSE: august 2021

Invester i danske arbejdspladser

Beskrivelse

I dette indspil til finansloven opfordrer vi landets politikere til at udvise mod,så Danmark fortsat kan have produktionsarbejdspladser og grønne job, somalle bidrager til bedre klima – over hele jorden.

Det er vigtigt, at der holdes igen med at bruge offentlige penge på tiltag, der kræver mange hænder og hoveder. Derfor prioriterer DI forslag der øger arbejdsudbuddet, og vi foreslår at lade krigskassen være, for ikke at stimulere efterspørgslen yderligere. Lad pengene blive i kassen til behovet er der. Det er dog ikke kun for stimulansernes skyld, at der skal holdes igen i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal blive mere effektiv. Ad den vej får vi mere for pengene.

Med 26 forslag inden for de 7 temaer; kvalificerede medarbejdere, forskning og udvikling, klima, uddannelse, investeringer, iværksætteri og frit valg anbefaler DI derfor, at vi med Finansloven 2022 tager de første skridt på vej til fremtidens Danmark.

Invester i danske arbejdspladser

Download