UDGIVELSE: juli 2021

Mere selvbestemmelse – bedre velfærd | juli 2021

Beskrivelse

Borgerne forventer i stigende grad, at de offentlige velfærdstilbud er af høj kvalitet og er personligt tilpasset den enkeltes behov. På trods af, at borgerne i en årrække har haft mere eller mindre frit valg på en række velfærdsområder, er der stadig udfordringer med at sikre reelle og velfungerende fritvalgsordninger. I dette udspil kommer DI derfor med en række forslag til, hvordan det frie valg på centrale velfærdsområder kan styrkes, så alle borgere har reel mulighed for at vælge de tilbud, der lever op til deres forventninger.

Med udspillet foreslår DI bl.a. at:

• Borgerne skal have et lovmæssigt krav til selv at vælge leverandør, og pengene følger med.
• Der skal etableres en samlet national oversigt over godkendte leverandører inden for de enkelte velfærdsområder.
• Kvaliteten og brugertilfredsheden skal kunne sammenlignes på leverandør-, kommune- og institutionsniveau.
• Der skal være fair og lige konkurrence mellem leverandørerne, herunder klar adskillelse af myndighed og drift samt et uafhængigt tilsyn.

Mere selvbestemmelse - bedre velfærd

Download
Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen