UDGIVELSE: september 2022

Nye kulturgenerationer i Danmark | september 2022

Beskrivelse

Kulturen udgør en vigtig hjørnesten for det danske samfund. Gennem kultur skabes nye perspektiver der præger os og binder os sammen. Dette bidrager til et stærkere fællesskab på tværs af både økonomiske og sociale skel. Derfor skal skabelsen af nye kulturgenerationer prioriteres, og rammerne for danske kulturinstitutioner skal forbedres.

Gennem dette udspil ønsker DI, gennem syv konkrete tiltag, at pege på muligheder for både at igangsætte initiativer, der bringer kulturen ud til flere – ikke mindst fra en tidlig alder – og skabe bedre vilkår for kulturinstitutionernes arbejde.

Nye kulturgenerationer i Danmark

Download