UDGIVELSE: maj 2021

Knæk affaldskurven - Fælles veje til mindre affald, mindre spild og mere genbrug

Beskrivelse

Både i Danmark og på verdensplan producerer vi alt for meget affald. Det er derfor nødvendigt, at vi får bragt vores affaldsmængder ned gennem fokus på vores forbrug og produktion.
Mængden af affald i Danmark har været støt stigende de seneste år og var i 2019 helt oppe på 842 kg pr. indbygger, hvilket sætter Danmark i top, når det kommer til at producere affald. Det er bare ikke et podie, vi har lyst til at stå øverst på, og det er en udvikling, vi er nødt til at vende.

Visionen om at vende affaldskurven kan man også se i den politiske aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2020 – og i regeringens udkast til Handlingsplan for Cirkulær Økonomi. Men der mangler
konkrete bud på, hvordan vi kommer i mål.

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening er derfor gået sammen om at finde veje til at mindske mængden af affald, generere mindre spild og genbruge mere. Vi foreslår, at vi sætter et klart mål om at reducere vores affaldsmængder med mindst 20 % i 2030 med henblik på at nå en fuld cirkulær økonomi inden 2050.

DN_CØ - udspil_Final.pdf

Hent