Herning Vand

Herning Vand er en forsyningsvirksomhed, der leverer drikkevand og indsamler og renser spildevandet, før de fører det retur til vandkredsløbet.

Det er deres mål at levere den rette kvalitet og service til den rigtige pris. Deres engagerede medarbejdere arbejder hver dag på at sikre bæredygtige priser, så kunderne er sikret stabilitet og forudsigelighed. Det er derudover deres ambition at være en kompetent og effektiv leverandør.

Herning Vand arbejder løbende med forbedringer og fokuserer på udvalgte udviklingsprojekter, der skal komme kunderne og miljøet til gode. Derfor indgår de i partnerskaber, deler viden og søger inspiration.  De gør også et stort nummer ud af ikke at efterlade nogen regning til eftertiden – hverken menneskeligt, økonomisk eller miljømæssigt.

Herning Vand og Verdensmålene

Niels Møller Jensen, Adm. direktør

Videobureauet Tordenskjold
Herning Vand deltager i projektet, fordi det giver os en unik mulighed for at skabe en stærk strategisk pejling for vore indsatser i perioden 2020-2030. Vi kan ikke redde verden, men ved at fokusere på og fortsat udvikle det, vi gør godt i forvejen, kan vi på en og samme gang være til inspiration for andre og styrke relationen til vore kunder og samarbejdspartnere gennem mottoet mere for mindre. Herning Vand

Fakta

Medarbejdere: 58

Hovedkontor: Herning

Hjemmeside:  https://herningvand.dk/

Andre udviklingsprojekter: https://herningvand.dk/om-os/projekter/