Krüger A/S

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling.

De arbejder tæt sammen med kunder og samarbejdspartnere for at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv og velfærd. Krüger leverer løsninger og anlæg, som skal sikre forsyningssikkerheden og rent drikkevand. De udvikler løsninger til klimatilpasning og håndtering af regnvand, eller som genvinder ressourcer fra spildevand og sikrer at kemikalie- og energiforbrug minimeres. Viden om vand bliver også brugt, når de leverer anlæg til landbaseret fiskeopdræt eller oprenser forurenet jord og grundvand.

I internationale projekter arbejder de både med højteknologiske løsninger, men også med at sikre adgang til rent vand og gode sanitære forhold i egne, hvor det langt fra er en selvfølge.Krüger er en del af den verdensomspændende miljøkoncern Veolia, som de ofte samarbejder med på internationale projekter, når Krügers kernekompetencer efterspørges af søsterselskaber i hele verden.

Krüger og Verdensmålene

Adgang til rent og sikkert drikkevand er en af de helt centrale udfordringer under FNs verdensmål. Krüger har arbejdet med bæredygtig vandbehandling i over 100 år og det er en udfordring, som de er med til at løse. 

Leif Bentsen, Adm. Direktør

Videobureauet Tordenskjold
Projektet er interessant, fordi ambitionen netop er at koble de global udfordringer med danske virksomheders styrker, og måske identificere nye muligheder, som vi ellers ikke ville få øje på. Kan vi dermed styrke vores forretning og samtidig øge vores bidrag til at løse de store udfordringer med rent vand, klima eller livet i havene, så er vi godt på vej. Krüger

Fakta

Medarbejdere: Krüger har 480 medarbejdere fordelt på kontorer i Søborg, Glostrup, Aarhus, Aalborg og Zambia

Hjemmeside: http://www.kruger.dk/   

Film: Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang

Se, hvordan rent drikkevand bidrager til sundhed og trivsel 

Se, hvordan klimatilpasning giver rekreative oaser