Peter Larsen Kaffe A/S

Peter Larsen Kaffe har i årtier bidraget til at trække kaffebranchen i en mere bæredygtig retning.

Verdens kaffeforsyninger er truede, og kaf­febønder i verdens ca. 60 kaffeproducerende lande er pressede af en række udfordringer som konsekvens af bl.a. kraftige klimaforandringer, svag infrastruktur og lavt uddannelsesniveau. Sideløbende bidrager nye kaffemarkeder som Indien, Kina og Østeuropa til en sti­gende efterspørgsel på de grønne kaffebønner. Det estimeres, at verden i 2050 har behov for en tredobling af sin nuværende kaffeproduktion for at kunne imødekomme den globale efterspørg­sel. Dette kan få store konsekvenser for miljø og mennesker.

Ved at gå forrest i kampen for kaffebøndernes rettigheder og vilkår, for miljøet og ved at tage ansvar for deres medarbejdere og samfundet omkring dem, har Peter Larsen Kaffe skabt en virksomhed med et bæredygtigt omdrejningspunkt på tre parametre: økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Det globale behov for mere bæredygtige og holdbare produktionsmetoder er presse­rende, og derfor er det vigtigt for Peter Larsen Kaffe at tage forretningsmæssigt ansvar og bidrage til indfrielsen af Verdensmålene.

Lars Aaen Thøgersen, Udviklings- og Kommunikationschef

Videobureauet Tordenskjold
Vi har valgt at fokusere på to indsatsområder, som allerede i dag bidrager til at presse verdens kaffebønder og dermed produktionen i bund. For det første er det udfordringer forårsaget af/relateret til klimaforandringer. For det andet er det arbejdet med at sikre velstand og bedre vilkår og muligheder for unge - altså næste generation af kaffebønder. Peter Larsen Kaffe

Fakta

Antal medarbejdere: 60

Hovedkontor: Viborg

Hjemmeside: www.peterlarsenkaffe.dk

 Læs mere om Kaffe For en Bedre Fremtid