Stjernholm A/S

Stjernholm har en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Om Stjernholm

Stjernholm udvikler, producerer og markedsfører maskinudstyr til rensningsanlæg. Deres datterselskab, Opicon, markedsfører desuden et system til kvægbrugere, som benytter sand i liggebåsene. Systemet separerer sand fra gyllen, så sandet kan genbruges og gyllen anvendes til biogasproduktion. De arbejder efter et koncept, de kalder "samarbejde med værdi", hvor de ønsker at skabe sammenhæng mellem investeringer, strategier og målsætninger og lover kunderne bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på 3 centrale nøglepunkter: Økonomi, miljø og CSR.

Stjernholm A/S

Tordenskjold
Vi vil være bedst til samarbejde med værdi som gavner miljøet. Denne målsætning og vision føler vi passer perfekt til flere af de SDG’er, der er udtrykt i FN’s verdensmål. Vi ser deltagelsen i projektet som en mulighed for at skabe ekstra forståelse og accept af vores mission og vision. Stjernholm

Fakta

Medarbejdere: 25

Hovedkontor: Ringkøbing

Hjemmeside: https://stjernholm.dk/