Bæredygtig innovation

Innovative mindset vinder fremtidens markeder. Lineære løsninger er ikke tilstrækkeligt til eksponentielle udfordringer.

For at opnå en bæredygtig fremtid, som den er beskrevet med verdensmålene, er det helt afgørende at virksomhederne spiller med. Som beskrevet, er der meget store markedsmuligheder for de virksomheder, der er innovative og i stand til at omsætte verdensmålene til ny forretning.

Spørgsmålet er, hvad det kræver af virksomhederne? Project Breakthrough har interviewet ledere fra en række førende innovative virksomheder, både små og store, for at besvare det spørgsmål. Et af de emner der går igen er, at virksomhedsledere skal begynde at tænke helt anderledes. De skal have et nyt mindset for at høste markedsmulighederne.

The Breakthrough Mindset

TheUNGlobalCompact

Da Præsident John F. Kennedy i 1962 holdt sin berømte månetale i Texas og proklamerede, at USA i samme årti ville sende en bemandet raket til månen og tilbage til Jorden, fandtes teknologien ikke. Kun visionen og ønsket om at samle de bedste hoveder til at udvikle løsninger og nå målet. Det lykkedes som bekendt, og i kølvandet på den mission udviklede amerikanerne en række innovative teknologier, som gav USA et økonomisk og teknologisk forspring.

Board executives don’t have to choose this vision. But consider the alternatives. Over the next 15 years, like it or not, sustainability will become as big and disruptive in every sector as digital technologies have become over the past 15 Business and Sustainable Development Commission, 2017

Det er det samme mindset, der skal til, hvis verdensmålene skal indfries. Vindervirksomheder formår at have den store bæredygtige vision for 2030 og derpå tænke, hvad det kræver at indfri visionen. Ligesom Kennedy. De virksomheder, der har visioner, mod og innovativ kapacitet til at levere løsningerne, vil også høste store økonomiske muligheder i fremtiden. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at tilslutte sig FN’s verdensmål, og det vil heller ikke være nok at gøre lidt mere end det, man allerede gør i dag – lidt hurtigere og måske lidt mere inkluderende.

For små forbedringer, der bidrager til at løse udfordringer som klimaforandringer, afskaffelse af sult og fattigdom er prisværdige, men langt fra tilstrækkelige. Verdensmålene er ”eksponentielle” mål. At afskaffe sult og fattigdom inden 2030 under en hastig stigende befolkningstilvækst kan ikke løses med små skridt. Man kan ikke løse eksponentielle problemer med lineære løsninger.

Breakthrough Business Models

TheUNGlobalCompact

Relateret