Nye muligheder i markedet

Verdensmålene udgør ikke blot 17 mål. De omfatter også 169 delmål og endnu flere indikatorer. Samlet er der tale om en omfattende vækst-strategi for individuelle virksomheder og for hele verdensøkonomien.

Indfrielsen af verdensmålene og dermed en bæredygtig udvikling i verden er helt afhængig af virksomhedernes indsats. Omvendt er verdensmålene en løftestang for virksomhedernes langsigtede vækst og måske endda overlevelse.

Derfor er mange virksomheder allerede i gang med at inkorporere verdensmålene i vækst-strategier og værdikæder.

Hvis alle mål indfries åbner det for ufattelige 70.000.000.000.000 kr. om året i 2030 (Exhibit 2, Better Business, Better World). Det svarer til Kinas BNP. Disse estimater gælder alene inden for fire hovedsektorer, nemlig fødevarer/landbrug, byer, energi og materialer samt sundhed, som samlet repræsenterer cirka 60 pct. af den samlede økonomi. Det samlede potentiale ved at indfri verdensmålene estimeres 2-3 gange højere, forudsat at alle de økonomiske muligheder realiseres. Eksempelvis vurderes det økonomiske potentiale ved at indfri verdensmål nr. 5 om ligestilling at udgøre næsten 180 billioner kr. i 2025 (McKinsey Global Institute (2015)).

Business and Sustainable Development Commission

For at opnå disse muligheder skal virksomheder gå efter bæredygtige sociale og miljømæssige løsninger, på samme måde som de forfølger markedsandele. Når der opnås en kritisk masse af virksomheder, der forfølger denne strategi, vil den udgøre en styrke, der sætter dagsordenen, tager lederskabet på sig og distancerer sig fra konkurrenter.

Der er tale om en helt ny måde at planlægge og drive forretning på. At ændre virksomheden til en mere bæredygtig forretningsmodel indebærer både risici og muligheder. Det vil kræve investeringer i innovative og nye cirkulære modeller og digitale platforme, der kan drive virksomheden til nye højder og forme nye værdikæder med fokus på højere sociale og miljømæssige standarder. Erfaringerne med bæredygtig udvikling hos virksomhederne er allerede store.

De fremmer innovation, skaber nye markedsmuligheder og forbedrer omdømme. Find eksempler på markedsmuligheder her

Download rapporten

Relateret