Tiltrækning af arbejdskraft

Virksomhederne har siden midten af 90’erne i stigende grad haft fokus på CSR, og i dag har langt de fleste virksomheder en CSR-strategi, der har til formål at udøve og udvise samfundsansvar. Ikke desto mindre styrtdykker tilliden til virksomhederne hos den yngste del af arbejdsstyrken.

De unge efterlyser lederskab

Det viser Deloittes seneste undersøgelse af de 24-34 årige arbejdstagere, også kaldet millennial-generationen. Der er tale om et markant fald efter en årrække med fremgang. De unge sender et klart opråb til virksomhederne om at tage et mere positivt ansvar for en bæredygtig udvikling. Virksomhedernes CSR-indsats omfatter typisk tiltag, der skal sikre respekt for menneskerettigheder i leverandørkæden, en særlig miljøindsats og eksempelvis godgørende aktiviteter inden for sundhed, uddannelse og lignende. Denne indsats er med til at understøtte en positiv samfundsudvikling, og viser at virksomhederne tager et samfundsansvar. Men det er langt fra nok for millennial generationen, der ønsker at arbejde for virksomheder, der tager større medansvar, når det handler om at løse verdens store problemer.

Abstract af Deloittes analyse

DeloitteDanmark

Der er tale om en international tillidskrise mellem den unge generation og virksomhederne, som blandt andet kommer til udtryk i faldende loyalitet over for virksomheder. For eksempel forventer 43 pct. at forlade deres nuværende job inden for to år, og kun 28 procent af de adspurgte millennials forventer at blive i deres job i mere end fem år.

De virksomheder, der ikke aflæser de her signaler, får svært ved at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden Anders Dons, Nordisk CEO, Deloitte

Tallene afspejler en desillusioneret generation, der har mistet tilliden til, at regeringer og politikere er i stand til at samarbejde og løse globale udfordringer som miljø, ulighed, terror, sundhed og underernæring, men i stedet efterlader problemerne til deres generation. Og de viser en arbejdsstyrke, der er skuffet over den private sektor, som i deres øjne ikke påtager sig tilstrækkeligt lederskab og medansvar for klima og en bæredygtig udvikling i verden, men i stedet har fokus på effektivisering, profit og økonomisk bundlinje.

Vidste du?

Millennials er fem gange mere tilbøjelige til at blive på en arbejdsplads, når de føler en stærk forbindelse med deres arbejdsgiveres værdisæt og formål (Kilde: PWC)

 

Virksomheder med stærke bæredygtighedsprogrammer opnår, blandt Millennials:

  • 55 procent højere moral
  • 38 procent højere medarbejderloyalitet
  • 21 pct. øget produktivitet

(Kilde: Society for Human Resource Management)

Skuffelser giver muligheder

Bagsiden af de unges skuffelser er muligheder. For de virksomheder, der er i stand til at drive en virksomhed med flere bundlinjer vil også have stor tiltrækningskraft på fremtidens arbejdsstyrke. Konkret betyder det, at virksomheder der påtager sig det lederskab, som verdens ledere ikke kan, og i deres kerneforretning tager udgangspunkt i at løse verdens store udfordringer, og som er i stand til at kommunikere i øjenhøjde med de unge, også vil blive en magnet for de bedste medarbejdere.

Forstå Millennials, deres krav til jobs og hør Simon Sineks opsang til virksomhederne.

Braydan Willrath

Relateret