Codan i Køge

CODAN Medicals nye afdeling rummer lager og kontorer i ét kompleks. For at skabe sammenhæng er det hele bygget i ét plan og i samme reliefmønster udvendigt.

Kort beskrivelse

Ejendommen ligger naturligt i en sundhedspark tæt på Sjællands Universitetshospital i Køge, idet CODAN’s produkter er til hospitaler og medicinalindustrien. Det stiller krav til lageret, der skal være mørkt, mens bygherre og arkitekt har været fokuseret på at få mest muligt lys i de to kontorfløje.

Harmonien kommer også til udtryk på andre måder. Anlægget indføjer sig naturligt i landskabet i kraft af forskudt kotering, og ved at skjule parkering og den tunge trafik ved lageret mod nord får kontorerne front mod syd mod et englandskab.

Stor detaljegrad

Bygningen bliver opført i sandwichelementer, og som modspil til de tunge elementer har arkitekten ved udadgående hjørner valgt at lade vinduet sidde helt ud til forpladen.

Detaljerne kommer også til udtryk i den svagt grønne lasur, der er brugt i false ved vinduer, fremspring og døre. Nuancen er valgt i overensstemmelse med omgivelserne og virksomhedens identitet.

Endelig har tegnestuen prioriteret, at eventuelle nuancer ved samlinger skal passes til indvendigt, hvor bagpladerne udgør den endelig flade. I modspil til dem er der interiørvægge i fyr og gulve i eg eller indfarvede fliser.

Codan i Køge vandt Betonelement Prisen i 2021.

Fakta

Bygherre: CODAN Medical

Arkitekt: Johansen Skovsted Arkitekter

Rådgiver: Strunge Jensen

Entreprenør: MT Højgaard

Betonleverandør: Ambercon

Opført: Forventes færdigt efterår 2021

Areal: 3.000 m2 (kontor og lager)

Foto: Torben Ekserod
Foto: Torben Ekserod
Foto: Torben Ekserod
Foto: Torben Ekserod

Relateret indhold