Forskerparken Scion DTU / Søhuset

Søhusets er opført i hvid, pladsstøbt beton med et velfungerende stiforløb, som skaber en naturlig sammenhæng mellem de forskelligt placerede bygninger.

Kort beskrivelse

Forskningsafsnittene er beliggende i et meget kuperet terræn i forbindelse med en sø. I en lille lysning mellem søen og skoven træder bebyggelsen frem. Søhuset, der er forskningsparkens fællescenter, styrker landskabets dramatik og danner en naturlig afslutning på dalsænkningen. Et stiforløb skaber en naturlig sammenhæng mellem de forskelligt placerede kontor- og laboratoriebygninger samt fællescenteret.

Søhusets overflade udgøres primært af hvide, pladsstøbte betonoverflader både i eksteriør og interiør.

I Søhuset finder man både et fuldt moderne konferencecenter og et fitnesscenter i 3 etager med alle tænkelige faciliteter.

Fakta

Byggeår: 2005

Bygherre: Rolf barfoed a/s og forskningscentret hørsholm

Arkitekt: Cubo Arkitekter

Landskabsarkitekt: Stig l. Andersson

Ingeniør: Cowi

Lokation: Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen

Relateret indhold