Holbæk seminarium

På Holbæk Seminarium er der tale om en helt unik arkitektur. Seminariet er opført i en nærmest idealistisk tilgang til beton, som er anvendt og gennemtænkt ned til mindste detaljer.

Den synlige og rå beton på Holbæk Seminarium står meget markant og er et udtryk for den arkitektoniske stilart brutalisme. Dog ikke i den forstand, at betonen er brutal, men nærmere i den forståelse, at den er ærlig og åben som materiale.

Seminarets bygninger danner en vinkelform med grupperinger og terrasser omkring en central gård. Bygningerne er overvejende opført i beton – pladsstøbt mod rug bræddeforskalling. På hovedbygningen ser man tydeligt forskallingen som struktur i de ydre betonvægge. Det samme gælder på de indendørs vægge ned langs gangene. Væggene fremstår nøgne og rå i beton med spor efter forskalling og de mønstre og strukturer, der nu engang opstår efter en støbning. Der er støbt vægge i op til fem meters højde i 15 centimeters tykkelse, og disse er dobbeltarmerede.

Byggeriet fremstår monolitisk og skulpturelt i en klasse for sig, hvor alt er gennemtænkt. Allerede på parkeringspladsen er der anvendt særlige og speciallavede, in situ-støbte fliser med meget synlige sten. De in situ-støbte fliser kører i et forløb med en flisebelagt sti helt op til hovedbygningens indgang.

Kort beskrivelse

På Holbæk Seminarium er der tale om en helt unik arkitektur. Seminariet er opført i en nærmest idealistisk tilgang til beton, som er anvendt og gennemtænkt ned til mindste detaljer. Den synlige og rå beton står meget markant og er et udtryk for den arkitektoniske stilart brutalisme. Dog ikke i den forstand, at betonen er brutal, men nærmere i den forståelse, at den er ærlig og åben som materiale.

Seminarets bygninger danner en vinkelform med grupperinger og terrasser omkring en central gård. Bygningerne er overvejende opført i beton – pladsstøbt mod rug bræddeforskalling. På hovedbygningen ser man tydeligt forskallingen som struktur i de ydre betonvægge. Det samme gælder på de indendørs vægge ned langs gangene. Væggene fremstår nøgne og rå i beton med spor efter forskalling og de mønstre og strukturer, der nu engang opstår efter en støbning. Der er støbt vægge i op til fem meters højde i 15 centimeters tykkelse, og disse er dobbeltarmerede.

Byggeriet fremstår monolitisk og skulpturelt i en klasse for sig, hvor alt er gennemtænkt. Allerede på parkeringspladsen er der anvendt særlige og speciallavede, in situ-støbte fliser med meget synlige sten. De in situ-støbte fliser kører i et forløb med en flisebelagt sti helt op til hovedbygningens indgang.

Fakta

Byggeår: 1967

Bygherre: Holbæk Kommune

Arkitekt: Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau

Landskabsarkitekt: Sven Hansen

Entreprenør: Murersvendenes A/S

Rådgivende ingeniør: Johs. Jørgensen

Lokation: Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Thomas Juul Andersen
Foto: Magasinet Beton-3 2018
Foto: Magasinet Beton-3 2018
Foto: Thomas Juul Andersen
Uddybende beskrivelse

I opførelsen af Holbæk Seminarum blev der tænkt stort og utraditionelt. Arkitektens visioner fik frit løb uden de indskrænkninger, som byggeprojekter i dag er udsat for. Der blev ikke sparet på kvadratmeterne hverken ude eller inde. Således var der plads til store faglokaler og et kollegium. Landskabsarbejdet er der lagt en del kræfter i, og området viser derfor et fint samspil mellem beplantning og betonoverflader. Lige fra starten af var det arkitektens ønske at lade naturen blande sig og blive en del af bygningernes udtryk, ligesom belægningen med alger er en del af betonens patina. Derfor har betonfladerne fået lov at overgive sig til bevoksning og alger.

Som kontrast til betonen er der anvendt metalelementer som gelændere i en særlig nuance af orange.

Ude på pladsen foran hovedbygningen er der anvendt støbte fliser i en lidt større skala (120 x 120 centimeter) end de øvrige fliser på gangstierne og parkeringspladsen.

Relateret indhold