Mediatek - Arkitektskolen Aarhus

1965 indledtes en ny epoke i dansk arkitekturhistorie med etableringen af Arkitektskolen Aarhus. Skolens første rektor var C.F. Møller, der udover at være gennemgående arkitekt på den fortsatte udbygning af Aarhus Universitet også var en vigtig figur for hele arkitekturens udvikling i Aarhus. Dette kan i udpræget grad også siges om Hack Kampmann, der var kongelig bygningsinspektør og bosat i byen mellem 1892 og 1908.

Kort beskrivelse 

Af Marie-Louise Høstbo, fra Hemmelige steder. Arkitektens guide til særlige bygningsværker i det midtjyske.

I 2021 sker der igen noget nyt i Aarhus. Arkitektskolen flytter i nye lokaler ved Godsbanen. Skolen samles for første gang siden etableringen på én adresse og i et sammenhængende kompleks tegnet af ADEPT Architects. Bygningen skal fremover danne rammen om uddannelsen af fremtidens arkitekter, der efterfølgende skal sætte deres præg, ikke kun på Aarhus, men på arkitekturen og samfundet generelt.

Historien om en af de nye dele af anlægget, Mediateket, starter helt tilbage i 1902, hvor Statsbiblioteket i Aarhus stod færdigt. Bygningen, der blev opført med Hack Kampmann som arkitekt, blev senere til Erhvervsarkivet og senest Retten i Aarhus. I forbindelse med den seneste omdannelse af bygningen blev reolerne, der i sin tid var skabt til bygningen, tilovers. De er nu genanvendt i forbindelse med indretningen af Mediateket til den nye Arkitektskole. Rummet, der opleves som en totalinstallation, er skabt af tegnestuen Praksis.

Det fire etager høje rum står som et fordybelsens rum. Det udfyldes af ét møbel, skabt med udgangspunkt i netop Hack Kampmanns reoler. Reolerne bærer en mere end 100 år gammel historie og har i bogstavelig forstand holdt på erindringen. Det er en markant reference til arkitekturhistorien, hvor Hack Kampmann formede Aarhus gennem sine 16 år som kongelig bygningsinspektør. Genbrugen af reolerne er bæredygtig og tilfører samtidig det nye byggeri patina, sanselighed og skala, der forskydes, vrides og udfordres i det tårnhøje rum, så det forekommer helt sakralt. I dialogen med resten af rummets trækonstruktion er reolerne dels brugbare, dels et dekorativt element med overlegent fokus på samlingsdetaljerne. Nøgternt, robust og prunkløst, akkurat som Hack Kampmanns arkitektur med dekorative elementer. Her er en følelse af autenticitet og funktionalitet – det er overvældende og overraskende.

Erindringen er vigtig, også i forbindelse med arkitektur. Erfaringsgrundlaget fra historiske arkitekter og deres bygninger danner fundament for de bygninger, der fremover skabes. Mediateket rummer historien og fremtiden i ét møbel, der skaber rum. Atmosfære, inspiration og transformation er alle fortællinger, der opbevares i dette møbel, som på imponerende vis udspænder det rå rum og binder en raffineret sløjfe på Aarhus’ stolte arkitekturhistorie. Der er en berigende opmærksomhed på omgivelsernes indvirkning på et studieforløb, der i sagens natur skal udmønte sig i efterfølgende anvendelse – blandt andet i det byrum udenfor, som de store vinduespartier præsenterer og lader tage del i rummet.

Fakta

Byggeår: 2021

Arkitekt: Praksis

Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo
Foto: Marie-Louise Høstbo

Relateret indhold