Kunst og design

Her gives eksempler på projekter, der er koncentreret om kunst og design, hvor betons unikke formbarhed er udnyttet.

Betonlaboratoriet

Betonlaboratoriet er et samarbejde mellem Cementvarefabrikken Sælvig på Samsø og diverse kunstnere, der har resultatet i en unik samling af gratis og frit tilgængelig betonkunst rundt på hele Bornholm.

Concrete Things

En møbelserie i beton, designet af Komplot Design, er produceret ved hjælp af robotteknologi på Teknologisk Institut.

Dolkhaler i Ishøj

Udsigten til Avedøreværket, som producerer flyveaske, der anvendes som bindemiddel i beton, var en inspirationskilde til Tue Greenforts dolkhaler i beton.

Fuldskala unikavæg

Fuldskala Unikavæggen er - i forlængelse af forskningsprojektet Unikabeton - skabt ved robotteknologi og betonteknologi på et højteknologisk plan. Resultaterne af projektet giver arkitekter nye muligheder for at eksperimentere i et friere formsprog ved anvendelse af beton.

Holocaust Memorial

2.711 rektangulære, kistelignende figurer, der er støbt i grå beton, danner rammen om et mindested for de jødiske ofre under 2. verdenskrig.

Hvidovre Strandpark

Hvidovre Strandpark gav muligheden for at udforske produktionen af storskala-beton i organiske former. Inspirationen til udformningen fandt Billedhugger Karin Lorentzen i en ganske populær kålsort.

Kunsterisk betonelement på Bornholm

De kunstneriske betonelementet på Bornholm er fremstillet ved hjælp af robotteknologi på Teknologisk Institut ud fra en skalamodel designet af kunstneren, Esben Klemann.

Life-boats

De 12 meter lange life-boats i beton er et usædvanligt syn, men budskabet er klart: Folk skal åbne deres sind og skabe en dialog ud fra det, vi har til fælles, frem for at fokusere på det, der adskiller os.

Mindestedet i Trondheim

Syv in situ-støbte, hvide betonøer med grafiske ornamenter i form af digte, bibelcitater og tekster er skabt til minde om ofrene for massakren i Norge 22. juli 2011.

Mosaik-stjernen

Et skulpturprojektet består af fire stjerner, der er støbt i lys grå højstyrkebeton, er en udsmykning af pladsen foran den nye bygning til Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

Overfladepark på Teknologisk Institut

Overfladeparken på Teknologisk Institut er en samling af betonelementer, hvor der er eksperimenteret med betonens overfladegeometri- og tekstur.

Siddeinstrumenter

24 siddeinstrumenterne i hvid beton er resultatet af 300 studerenes arbejde på en workshop, hvor blandt andre Aalborg White og Unicon medvirkede.

Skulpturel udbygning af bunker

En betonbunker skaber fundament for Espen Klemann skulpturelle værk. Ved første øjekast ligner værket en almindelig betonskulptur, men ved nærmere eftersyn ser man, at den bevæger sig ned under grundplan gennem en skakt.

Skulpturelle betonelementer

De skulpturelle betonelementer har givet Esben Klemanns mulighed for at udforske betonens æstetiske potentiale og give sit bud på, hvordan man kan give det offentlige rum en radikal billekunstnerisk omformulering.

Skulpturhave ved Grenå

Snoede flisegange fører Digterparkens beboere rundt i en sansehave, der blandt andet byder på højbede i beton og varierende højder.

Unikabeton pavillon

Unikabeton pavillonen var afslutningen på Teknologisk Instituts forskningsprojekt, Unikabeton. Pavillonen viser et udsnit af de muligheder, der er ved anvendelsen af robotteknologi til fremstilling af betonkonstruktioner.