Hvidovre Strandpark

Hvidovre Strandpark gav muligheden for at udforske produktionen af storskala-beton i organiske former. Inspirationen til udformningen fandt Billedhugger Karin Lorentzen i en ganske populær kålsort.

Kort beskrivelse

I Hvidovre Strandpark er der arbejdet med idéen om at skabe en ny terrænkant, som kan danne et stort trin mellem det højtliggende græsareal og den lavere sandstrand, holde på det bagvedliggende opfyldningsmateriale og desuden give mere plads til det rekreative ophold. 

Billedhugger Karin Lorentzen, Odico Formwork Robotics og Aarhus Cementvarefabrik har sammen udforsket mulighederne for produktion af storskala-beton i organiske former.

Karin Lorentzen har brugt et tværsnit af hvidkål som oplæg til geometrien. Dermed opstod den organiske udformning af elementerne, der sikrer en god placering i landskabet. Forløbets kurver danner små og store opholdsrum.

Siddekanten skaber med sine kurver og foldninger forskellige lækroge, der inviterer strandgæster til leg og ophold. Større kurver giver rum til grupper eller familier, mens mindre foldninger er tiltænkt enkeltpersoner eller par. På den lille skala refererer kålens geometri til kroppens anatomi, og på en større skala henleder det opmærksomheden til omkringliggende fjordlandskab med vandets bølgende bevægelser.

Fakta

Byggeår: 2014-2017

Bygherre: Hvidovre Kommune

Landskabsarkitekt: VEGA Landskab

Billedkunstner: Karin Lorentzen

Betonproducent: Aarhus Cementvarefabrik

Forskallings- og teknologileverandør: Odico Formwork Robotics

Støttefond: A.P. Møllers Fond

Lokation: Hvidovre Strandpark, 2650 Hvidovre

Foto: Naja Viscor / VEGA landskab

Relateret indhold