Life-boats

De 12 meter lange life-boats i beton er et usædvanligt syn, men budskabet er klart: Folk skal åbne deres sind og skabe en dialog ud fra det, vi har til fælles, frem for at fokusere på det, der adskiller os.

Kort beskrivelse

Takket være betonens formbarhed har det været muligt for billedkunstner Marit Benthe Norheim at skabe de såkaldte Life-boats. 

I juni 2016 søsatte kunstneren tre 12 meter lange, flydende kvindeskikkelser med et aktuelt budskab til omverdenen om, at folk skal åbne deres sind og skabe en dialog ud fra det, vi har til fælles, frem for at fokusere på det, der adskiller os. 

Til bådene har Marit Benthe Norheim – i samarbejde med skibsingeniør Lars T. Olsen – brugt en 150 år gammel fremstillingsteknik kaldet ferrocement-bådebygning. Byggematerialerne er billige, men processen er tidskrævende. Bådene har taget otte år at fremstille og vejer hver cirka 20 ton.

Bådenes skrog er støbt på en armering af svejset fjederstål og kyllingetråd. Den specielle, tætte ferrocement-blanding består blandt andet af lavalkalicement, flyveaske og sand. 

Støbningen foregik ved håndkraft. Hundredvis af frivillige tilbragte deres weekender med fingrene i betonen under kyndig vejledning af ferrocement-ekspert, Erik Foldager. Efter støbning modellerede Marit Benthe Norheim detaljerne direkte i pudslaget, før bådene blev afsluttet med hvid fortætningsmasse og forsegling.

Bådene har sejlet under "Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017" i både 2016 og 2017, hvor de har besøgt over 60 havne i hele Danmark. I 2019 skal de sejle fra Aalborg og op langs Vendsyssels østkyst med stop i flere havne. Bådene sejles af frivillige, som også formidler kunstværkerne i havnene. 

Fakta

Produktion: 2008-2016

Hjemhavn: Aalborg

Billedkunstner: Marit Benthe Norheim

Skibsingeniør: Lars T. Olsen

Lokation: Skudehavnen, 9000 Aalborg

Foto: Claus Ørntoft
Foto: Claus Ørntoft
Foto: Claus Ørntoft
Foto: Claus Ørntoft
Foto: Claus Ørntoft
Foto: Ole Ugilt

Relateret indhold