Kommende events

 1. Digital omstilling af erhvervslivet

  DI stiller konkrete værktøjer til rådighed og understøtter medlemmernes digitale omstilling.

  DI’s medlemmer kommer bl.a. til at kunne indgå i skræddersyede forløb, hvor den enkelte virksomhed guides gennem en digital transformation i tæt samspil med andre DI-medlemmer og eksperter.
  DI vil som en naturlig del af Klimaplanen frem mod 2030 arbejde målrettet med dagsordenen ”Tech redder verden – sådan bidrager Tech til bæredygtighed”. Dette ved bl.a. at levere anbefalinger til, hvordan regeringen kan satse på teknologien for at nå sine klimamål med udgangspunkt i analyser, cases mm. fra danske virksomheder.

  Du kan blive en del af følgende aktiviteter:

  • Skræddersyede forløb, hvor den enkelte virksomhed guides gennem en digital transformation i tæt samspil med andre DI-medlemmer og eksperter.
  • Udarbejdelse af anbefalinger til regeringen om, hvordan vi kan bruge teknologi til at nå klimamålene bl.a. med udgangspunkt i analyser og cases fra DI´s medlemmer.
  • Erfaringsdeling i et nyt netværk for topledere med ansvar for den digitale transformation i etablerede virksomheder.
  • Viden og værktøjer til danske virksomheder for at fremme anvendelsen af avancerede teknologier som bl.a. blockchain, IoT/5G, kunstig intelligens og AR/VR.
 2. Digital ansvarlighed som dansk styrkeposition

  DI styrker virksomhedernes arbejde med ansvarlig udvikling og brug af ny teknologi.

  I DI tror vi på, at danske virksomheder kan realisere en kæmpe konkurrencefordel gennem en klar stillingtagen til digital ansvarlighed. Det betyder, at brandet ”Made in Denmark” i fremtiden ikke kun betyder høj kvalitet eller smart design men også er synonym med ansvarlig brug af data. Danske virksomheder kan gennem håndgribelige værktøjer få styrket deres it-sikkerhed og markedsføre sig som digitalt ansvarlige både i brugen af data, gennemsigtige algoritmer mv. 

  Sammen står vi stærkere mod cybertruslen. Derfor vil vi gennem konkrete vejledninger og hjælp til sikring af systemer og data højne cybersikkerheden blandt vores medlemmer. 

  Du kan blive en del af følgende aktiviteter:

  • Håndgribelige værktøjer til at styrke it-sikkerheden i danske virksomheder og markedsføre danske virksomheder som digitalt ansvarlig.
  • Udarbejdelse af anbefalinger til regeringen om oprettelse af en offentlig It-sikkerhedsvarslingstjeneste (CERT) mod cybertrusler for små og mellemstore virksomheder.
 3. Digitale vækstmiljøer

  DI understøtter vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups og offentlige parter samarbejder om at skabe nye digitale løsninger.

  Det skal være mere lige til for den enkelte virksomhed at indgå de rigtige samarbejder, der kan skabe digital vækst.

  DI vil understøtte nye vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups og offentlige parter samarbejder om at skabe nye digitale løsninger.

  DI indgår allerede aktivt i vækstmiljøer inden for en række brancher, hvor digitale løsninger spiller en central rolle, og hvor DI's medlemmer kan være med til at skabe og indfri nye vækstmuligheder.

  Du kan blive en del af følgende aktiviteter:

  • Mulighed for at tage del i den nyetablerede Healthtech Hub Copenhagen, som er en landsdækkende inkubator og investeringsfond mellem startups, sundhedsvæsenet, forskerverdenen,life science og tech-industrien.
  • Mulighed for at indgå i individuelle innovationsforløb med det fremadstormende Fintech-miljø  gennem samarbejde mellem DI og Copenhagen Fintech.
  • Opstart af digitale vækstmiljøer inden for forskellige brancher for at styrke samspil mellem etablerede virksomheder og startups.
  • Facilitering af samarbejder vedr. innovation, proof of concept, produktion, salg m.m. mellem etablerede virksomheder og digitale startups i DI.
 4. Arbejdsstyrke med digitale kompetencer

  DI arbejder for at styrke de digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet.

  Danske virksomheder skal have adgang til de tech-talenter de har brug for, og arbejdsstyrken generelt skal opkvalificeres, så de har de digitale kompetencer som er nødvendige for at gennemføre en digital omstilling af forretningen og den offentlige sektor.

  Men denne satsning sætter DI konkrete aktiviteter i søen mellem medlemmer, universiteter og private digitale læringsaktører. 

  Samtidig vil vi tiltrække tech-talenter til Danmark, så den eksisterende arbejdsstyrke opdateres og manglen på it-talenter forsvinder.

  Du kan blive en del af følgende aktiviteter:

  • Aktiviteter, der styrker de digitale kompetencer hos medarbejderne, bl.a. via dialog med universiteterne om digitale kompetencer hos ikke-it-specialister.
  • Et folkeligt løft i konkrete digitale kompetencer. Eksempelvis gennem onlinekursus inden for kunstig intelligens (AI) og branchespecifik efteruddannelse af medarbejdere.Derudover arbejdes der med folkeskolen gennem deltagelse i DR’s Ultra:bit-projekt om digitale kompetencer i folkeskolen.
  • Operationelle råd om brug af digital læring i virksomhederne og anbefalinger til regeringen om at styrke digital læring.
  • Markedsføringsaktiviteter af Danmark som tech-destination.

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

 • Direkte +45 3377 3349
 • Mobil +45 2064 4872
 • E-mail chhn@di.dk

Anja Skadkær Grue

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3909
 • Mobil +45 2326 5985
 • E-mail ansm@di.dk

Lars Rasmussen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3079
 • Mobil +45 4016 9454
 • E-mail lara@di.dk

Bo Wiberg

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3081
 • Mobil +45 5213 2382
 • E-mail bowi@di.dk

Line Haaning Anker

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4536
 • Mobil +45 4292 0282
 • E-mail lhan@di.dk