12.11.20 Tech Der Tæller Blog

SMV: disse tre ting er vigtigst for vores digitalisering

For at lykkes med en digitaliseringsproces er der behov for tre grundlæggende forudsætninger: ledelsens engagement, organisatorisk og menneskelig kapacitet og en kultur baseret på nysgerrighed, blogger Ida Bongosia Brun, projekt- og IT-leder i Partneren ApS. Læs om virksomhedens erfaringer med digitalisering i blogindlægget her.

Digitalisering er og har længe været på alles læber. De fleste vil det og prøver sig ad (og ingen kan komme uden om det), men det er ikke nødvendigvis ”a walk in the park” for alle. Derfor vil Partneren gerne dele nogle af de positive erfaringer, vi har gjort os, som kan være katalysator for at lykkes med digitalisering.

Digitalisering og dét at digitalisere kan forstås på to måder isoleret set. At digitalisere kan være at implementere ét enkeltstående digitalt værktøj. Digitalisering derimod er alt fra strategi, processer, design, menneskelig kapacitet, økosystemet og alignment med forretningsstrategien og selvfølgelig dét at digitalisere forretningen. Især for sidstnævnte kræver det, ud fra vores erfaringer, nogle grundlæggende organisatoriske og kulturelle forudsætninger- og dem vil vi gerne dele med andre. Helt konkret vil jeg udpensle det i tre hovedpunkter:

  • Ledelsens engagement
  • Organisatorisk og menneskelig kapacitet
  • Kultur og nysgerrighed

 

IT er ikke længere kun en IT-afdeling, der tager sig af IT-driften. IT er driver for udviklingen og grundstenene for, hvordan virksomheden opererer. Ida Bongosia Brun, Projekt- og IT-leder i Partneren ApS

Ledelsens engagement

Uden ledelsens engagement er det svært at drive innovation ifm. digitalisering – for det kræver, at der er en vilje og support oppefra, og at ledelsen allokerer nødvendige menneskelige ressourcer og økonomi. Jeg er så heldig at have en adm. direktør, der selv er ambitiøs og nysgerrig på det digitale område. Det giver mig, som IT-leder for virksomheden, mulighed for at tænke både stort og småt, ej begrænset eller uambitiøst.

Ledelsen påvirker, om IT-rollen (hvis den overhovedet er der) er motiveret til agilt at udforske nye muligheder og udvikle eksisterende IT-ressourcer. Hvis det omvendt kræver, at IT-rollen må lave business case på business case, tigge og plage, argumentere og diskutere sin sag for at udvikle forretningen – så vil det blot i sidste ende demotivere denne til at give op, hvilket resulterer i ingen udvikling.

Hvis man skal lykkes med at digitalisere sin virksomhed, er der behov for engagement fra ledelsen, blogger Ida Bongosia Brun, projekt- og IT-leder i Partneren ApS

Organisatorisk og menneskelig kapacitet

Det er måske stadig ret unikt for en SMV, men dét at have en intern IT-forretningsudviklerrolle, der faktisk kan drive den digitale agenda, er godt givet ud. IT er ikke længere kun en IT-afdeling, der tager sig af IT-driften.

IT er driver for udviklingen og grundstenene for, hvordan virksomheden opererer. Denne IT-rolle har overblik over forretningen og kan derfor identificere og implementere muligheder i alle led af forretningen i stedet for f.eks. altid at skulle have konsulenthjælp udefra eller lade en medarbejder uden de nødvendige kompetencer gøre det.

IT-rollen har digitale kompetencer og har et bredt udsyn på teknologiske muligheder. Derudover er man nødt til at investere tiden og forståelsen for, at medarbejdere konstant skal tilpasse og udvikle deres digitale kompetencer.

Kultur og nysgerrighed

Til sidst vil jeg nævne kulturen i organisationen. Det giver stor værdi, at alle medarbejdere føler, at de kan bidrage med inputs og forbedringsforslag på deres områder, men det er kun, hvis der er en kultur for åbenhed omkring det. Det går tilbage til en engageret ledelse og en IT-rolle man kan gå til, hvis man har forslag.

Medarbejderne ude i de forskellige forretningsben har størst viden i den daglige anvendelse af digitale værktøjer, eller mangel på samme og har derfor værdifulde inputs – dem skal der være rum til at blive samlet op på.

Derudover er det vigtigt, at der er positivitet over for digitalisering, hvilket man kan skabe ved at komme med de gode eksempler, involvere dem i mulige tiltag, i strategien og ved at tænke brugeren i centrum. Vi prøver at italesætte vores begejstring og vigtigheden af digitalisering ved interne møder og i dagligdagen, hvilket har stor effekt. Men stille og roligt giver det sig selv, når medarbejderen oplever gevinsterne efter et nyt tiltag.

Jeg har oplevet, at mine kolleger med stor interesse kommer med forslag, også selvom de ikke har en IT-baggrund. Vi har i hvert fald godt kunnet skabe en kultur, der fordrer villighed og nysgerrighed på digitalisering og interessen for at udvikle egne digitale kompetencer.

Partneren leverer rengøringsydelser og et bredt udvalg af services til erhvervskunder i den private og offentlige sektor. Virksomheden er familieejet, grundlagt i 2001 og beskæftiger mere end 300 medarbejdere, som løser opgaver i hele landet.

Relateret indhold