Tech Der Tæller

Udlån af alarm- og kaldeudstyr til kommunernes og hospitalernes Coronaberedskab

CEKURA giver kommuner og hospitaler en mulighed for at låne alarm- og kaldeudstyr. På denne måde er der en sikkerhed for at hospitalerne/kommunerne har det nødvendige antal alarmudstyr.

CEKURAs initiativ til at udlåne alarm- og kaldeudstyr er opstået med henblik på at imødekomme en potentielt øget efterspørgsel på alarm- og kaldeudstyr under Corona-pandemien. Det er fra kommunernes/hospitalernes side meget svært at forudsige, hvor mange enheder der skal bruges i forbindelse med Corona-pandemien. Derfor giver løsningen med at låne udstyret en stor fleksibilitet. Når der ikke er et øget behov for udstyret, kan det nemlig returneres til CEKURA.

Udstyret leveres med SIM-kort, og CEKURA indstiller udstyret til at viderestille alarmopkald til pleje- eller sundhedspersonale – afhængigt af aftale. Hospitalet/Kommunen betaler selv for trafikken til SIM-kortudbyderen.

Det er ligeledes muligt at lade alarmopkaldet gå til CEKURAs egen vagtcentral, som håndterer alarmopkaldet efter en aftalt forholdsordre. Dette sker mod betaling.

Der har indtil videre været en meget positiv respons på CEKURAs tiltag, og tre kommuner har indtil videre sagt ja til tilbuddet.

Alarm- og kaldeudstyr kan benyttes af patienter som nødkald, samt af personale som sikkerheds- og overfaldsalarm.

Kontakt

Er du nysgerrig på at høre mere?

Kontakt:
Søren Viktor Nielsen
sornie@cekura.dk
32 31 60 50
www.cekura.dk

Johan Stauner Bill
Skrevet af:

Johan Stauner Bill

Relateret