Tech Der Tæller

Corebase

Hvad er konkurrencekraften i din virksomhed, hvilke områder tjener du penge på, hvordan åbner du for nye afsætningskanaler, hvordan kan din it-drift køre mere rentabelt?

Det og lignende spørgsmål stiller de fleste sig løbende, og kvaliteten af svarene ligger i, hvor godt forretningsstrategien og den digitale platform hænger sammen. Følges disse to områder ikke ad, oparbejdes der it-gæld og omkostningerne til it er formentlig for høje i forhold til udbyttet.

Corebase gennemfører en analyse, der giver indblik i virksomhedens it-modenhed. Det kan være områder, hvor IT-omkostningerne kan reduceres, hvor forretningen kan effektiviseres, eller hvor der er mulighed for at øge omsætningen med digitalisering.

Analysen er målrettet små og mellemstore virksomheder. Forløbet er delt op i følgende områder:
- Opstart: 1 – 2 timer med præsentation af forløbet
- Interview med CEO og ansvarlige for økonomi, it, salg m.m.
- Workshops, møder eller online analyser med relevante personer efter behov
- Fremlæggelse for topledelsen af analysen og anbefaling til handlingsområder

Pris for hele forløbet kr. 29.500 excl. moms

Kontakt Uffe Krogh på uffe@corebase.dk eller læs mere om Corebase her.

Relateret