Tech Der Tæller

Emento

Bevar dialogen med borgere og patienter, selvom fysiske møder er aflyst med hjælp fra Emento Digital Forløbsguide inkl. Sikker Dialog.

COVID-19-situationen har ændret ved mange at de måder, vi som samfund har været vant til at kommunikere med hinanden på. 

Mange borgere og patienter står lige nu i den situation, at konsultationer og møder med kommune og hospital er aflyst.

Emento Digital Forløbsguide tilbyder sine kunder i den offentlige sektor, at de er i stand til at bevare en stor del af dialogen og kontakten med patienter og borgere og på den måde skabe tryghed og overblik.

Aarhus Jordemoderpraksis har f.eks erstattet fremvisning af fødegangen med en række videoer, som de gravide får adgang til via deres digitale graviditetsforløb i Emento-appen. Samtidig sender de også mange beskeder ud til de gravide via appen, så de sikrer overblik og tryghed hos de gravide - også her under COVID-19.

Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune bruger ligeledes løsningen til at kommunikere ekstra med deres brugere lige nu.

Mulighederne for at nytænke måden, man kommunikerer til patienter, borgere og pårørende på, er mange, og Emento tager gerne en dialog herom, så der kan sikres et højt serviceniveau i den offentlige sektor nu og fremover.

Se mere på Ementos hjemmeside  her. I er også velkommen til at kontakte Ann Dupont på telefon 3142 3687.

Relateret