Tech Der Tæller

Leave a Mark Consulting Group

Under coronakrisen er der en forhøjet risiko, når det gælder informationssikkerhed og GDPR. Det eksponerer virksomheder for kriminalitet, bøder og databrud. Leave a Mark tilbyder hjælp til at klarlægge risikoen samt udarbejdelse af sikkerhedsberedskabsplaner efter den anerkendte standard for informationssikkerhed ISO27001.

COVID-19 har tvunget en del virksomheder til at tage farlige genveje, når det drejer sig om informationssikkerhed og GDPR. Nye teknologier tages i brug i al hast, og virksomhedens ansatte arbejder hjemmefra. Dette forhøjer risikoen og eksponerer virksomheden for kriminalitet, bøder og databrud. 

Under coronakrisen er der derfor et forhøjet pres mod virksomhederne. Det kan være cyberkriminelle, der forsøger at angribe dine data eller et forhøjet antal af sårbarheder, fordi virksomhedens medarbejdere arbejder hjemmefra. Dette forøger risikoen for eksponering af dine virksomhedsdata og persondata, en risiko der kan have store konsekvenser både økonomisk og for dit omdømme.

Leave a Mark Consulting Group yder rådgivning og implementering. Leave a Mark gennemgår sammen med jer, jeres informationssikkerhed ud fra rammen i ISO27001. Risikobilledet klarlægges og mitigerende tiltag bliver til en action plan. Alt dokumenteres i et digitalt og automatiseret tool. Denne dokumentation kan bruges og udvides efterfølgende ved en certificering.

Læs mere om standarden på Leave a Marks hjemmeside her.

For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte Helle Friborg på +45 535 27000 eller sende en mail på 27001@Leaveamarkgroup.com

Relateret