Netværk for 5G og trådløs teknologi

Få overblik over det trådløse univers og skab nye muligheder for din virksomhed

Der kommer hele tiden ny teknologier og 5G er nu ved at skabe nye muligheder. Mange bruger i dag kablede og trådløse teknologier i større eller mindre grad.  Industriens Fond, Aalborg Universitet, Togsverd Consult og DI er gået sammen om et projekt, der skal give virksomheder muligheden for at komme i gang med Industriel IOT og 5G og derved fremme konkurrenceevnen. Samtidig vil vi også gerne dele erfaringerne fra projektet og AAU’s 5G test laboratorie gennem et netværk for 5G og trådløs teknologi.

Netværksforløbet består af 4  møder, der skal give deltagerne mulighed for at diskutere deres udfordringer, møde eksperter indenfor trådløs teknologi. Høre om begrænsningerne og mulighederne i de trådløse teknologier 4G, WiFi6, LoRaWan mm og det generelt det trådløse univers.

Producenter af maskiner og procesanlæg og udstyr kan med fordel deltage, hvis de ønsker at vide mere om muligheden for at udvikle deres produkter til at være trådløse eller skabe nye forretningsmæssige services. Samtidig er netværket også relevant for underleverandører og producenter, der ønsker transparens i deres produktion og ser en fremtid med mobile robotter i f.eks. matrix produktion setup. Eller man er leverandør af systemer og løsninger der understøtter f.eks. opdræt af dyr grise, kyllinger o.l., styring af store lagre og mange artikler, håndtering af baggage og steder hvor mange mennesker færdes, stadions, messecentre o.l.

Møde: Udfordringer og muligheder med 5G og trådløs teknologi.   
Sted: AAU Smart Production Lab i Aalborg

Møde 2: Produkter og processer i en trådløs kontekst 
Virksomhed: Opdateres snart

Møde 3: Nye services  på baggrund af data fra produkter og processer
Virksomhed: Opdateres snart

Møde 4: Organisationen og kompetencerne
Virksomhed: Opdateres snart

Tid: kl 12:30 – 16:30

Deltagelse er gratis.

Målgruppe:  Direktører, fabrikschefer samt ledere og medarbejdere, der arbejder med forretningsudvikling, samt udvikling af produkter og processer.

Hvad er 5G Smart Production Lab?

Parterne bag projektet har fået etableret et 5G Smart Production Lab, som er en ’sandkasse’, hvor idéer og konkrete projekter til 5G og andre trådløse teknologier kan afprøves i et industrielt 4.0-miljø på Aalborg Universitet uden omkostninger. Det giver din virksomhed mulighed for, at få forskningsbaseret rådgivning og hjælp til at afprøve nye forretningsmodeller og teknologiske løsninger enten selv eller med en partnervirksomhed. Formålet er således at en virksomhed med minimal risiko og omkostninger kan tage ny teknologi i brug til fx omstilling af produktion eller til indbygning i slutbrugerprodukter. Det er partnerne bag projektets intention, at projektet skal lede til, at flere danske virksomheder opnår en konkurrencefordel ved at tage ny teknologi i anvendelse.

Hvilke trådløse teknologier er der?

5G

5G er den nyeste standard inden for mobilkommunikation, som er lige på trapperne. Design af 5G har stort sigte på industriel anvendelse. 5G er både pålideligt og lynhurtigt og kan dermed erstatte datakabler i de fleste industrielle realtidsløsninger: Dette kan f.eks. være til realtidskontrol af produktionsudsyr forbundet med en edge-cloud over 5G.

4G

4G er den nuværende standard for mobilkommunikation. 4G blev oprindeligt udviklet til hurtig mobilt bredbånd. 4G private netværk begynder allerede at finde indpas i industrille løsninger, hvor der er behov for stor dækningsgrad og en pålidelig trådløs forsinkelse. Eksempler kan være flådekontrol af autonome køretøjer.

WiFi 6

WiFi6 er den nyeste WiFi-teknologi, som især er blevet bedre til at håndtere mange bruger. WiFi er i dag defacto standarden til trådløskommunikation i industrien og kræver ikke en frekvenslicens. En WiFi forbindelsen er oftest det vi kalder ”best effort”, hvorfor den i dag ikke er pålidelig til realtidskontrol. WiFi teknologien udvikler sig løbende med væsentlige forbedringer i WiFi6; Mobilitet og dækning af store områder er stadig en udfordring for WiFi6 i forhold til realtidskontrol.

LoRaWAN

LoRaWan er designet til små beskeder der skal sendes fra en trådløs enhed til en mast over store afstande. Ved at installere LoRaWAN masten inde i det industrielle miljø, kan pakke frekvensen øges og bruges teknologien til sporing og prædikativ vedligeholdelse. Teknologien er relativ billig og har lang batterilevetid.

Hvad er et virtuelt 5G Smart Production Lab?

Ideen med at det virtuelle 5G Smart Produktion Lab er at vi tilbyder en boks, som emulerer hvordan ovenstående teknologier statistisk opfører sig, så virksomheder nemt og hurtigt kan få et pejlemærke om, hvordan deres produktion vil køre ved overgang fra kablet til trådløs teknologi alt efter hvilken teknologi der vælges.

Hvad kan man teste i Smart lab'et?

Hvordan 5G og andre trådløse teknologier kan anvendes til industri 4.0-løsninger, internet of things, virtual reality, augmented reality, mobile robotter, droner, automationsløsninger og erstatning af kabler i fleksible produktionsanlæg m.m.

Designændringer af IT-arkitektur hvor fx intelligens kan flyttes fra produktionsenheden til Edge Cloud.

Positionering og tidssynkronisering, hvor der ikke er GPS-dækning (indendørs).

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3391
  • Mobil +45 3056 1259
  • Send e-mail