16.09.20 Tech Der Tæller Nyheder

Digital kickstart skal sikre eksporten

Otte genstartsteams har præsenteret 96 anbefalinger til politikere og myndigheder for at genstarte eksporten efter corona. Det er helt essentielt at bruge digitalisering som løftestang for fremtidig eksport.

Faldende international efterspørgsel, stor usikkerhed omkring udviklingen i covid-19 og den globale økonomi samt begrænsede muligheder for erhvervsrejser. Det er nogle af de helt centrale udfordringer for dansk eksport lige nu.

Sådan lyder meldingen fra otte erhvervsledere, der hver repræsenterer otte forskellige brancher, som er særligt udfordret af coronakrisen. Sammen med bl.a. Dansk Industri og fagbevægelsen præsenterede de 15. september 96 anbefalinger til, hvordan politikere og myndigheder kan yde tiltrængt førstehjælp til danske eksportvirksomheder med nye tiltag, der ikke bare afbøder krisens konsekvenser, men også afsøger nye eksportmuligheder.

Digitalisering spiller en nøglerolle i genstart af eksporten

De 96 anbefalinger er designet til at holde hånden under de mest udsatte brancher, og samtidig understøtte tiltag der gør det muligt at vende nedtur til optur og kapre nye markedsandele.

Blandt de 96 forslag er bl.a.:

  • Digital omstilling af SMV’er til at understøtte eksport
  • Blockchain-teknologi til markedsføring af bæredygtige danske fødevarer
  • Fond til eksport af bæredygtige og digitale løsninger
  • Inden for life science: digitalisering af sundhedsdata, hvor digitalisering bør anvendes mere aktivt i forskning, patientbehandling og effektmåling
  • Understøtte virksomheders brug af digitale værktøjer til salg, service mv. i udlandet

Digitale anbefalinger

Der er to akutte digitale behov, som går igen i de otte genstartsteams:

MARKEDSFØRING I EN DIGITAL VERDEN

Der er behov for at styrke den digitale markedsføring af danske styrkepositioner for at kompensere for de begrænsede fysiske muligheder på eksportmarkederne og for fortsat at være konkurrencedygtige.

E-HANDEL OG DIGITALE SERVICELØSNINGER

Virksomhederne, herunder også de små og mellemstore virksomheder, skal på kort tid kunne agere i et mere digitalt salgs- og serviceunivers og har brug for rådgivning og understøttelse i denne udvikling.

På længere sigt er det især i koblingen mellem den grønne og den digitale omstilling, at der er behov for handling: 

GRØN OG DIGITALT BASERET EKSPORT

Der skal investeres i kompetencer, der kan udfolde grønne og digitale løsninger til gavn for dansk eksport, og fx gives bedre mulighed for, at nyuddannede kommer ud og udbreder ny viden og digitale kompetencer i små- og mellemstore virksomheder.

Relateret