27.08.20 Tech Der Tæller Nyheder

Få 100.000 til grøn digital omstilling

Den 7. september åbner en ny tilskudspulje under SMV:Digital, hvor danske SMV’er kan søge om vouchers på 100.000 kr. til projekter inden for grøn digital omstilling.

Mandag den 7. september kl. 09.00 åbner SMV:Digital en ny tilskudspulje, hvor SMV’er kan søge om vouchers på henholdsvis 25.000 kr. og 100.000 kr. til køb af privat rådgivning inden for områder, hvor teknologi og data kan bidrage til en grøn omstilling.

Gør ansøgningen klar nu

SMV:Digital-programmet er populært, og ved tidligere ansøgningsrunder er puljerne blevet revet væk på få timer. SMV:Digital tilbyder individuel rådgivning, der er målrettet virksomhedernes konkrete og individuelle behov, hvilket er en del af forklaringen på, at programmet er så populært. 

SMV:Digitals grønne pulje er åben til og med den 20. september 2020. Ansøgningsskemaer for både den lille voucher og den store voucher er tilgængelige på SMV:Digital.

Hvem kan søge de store vouchers?

De store vouchers på 100.000 kr. er for virksomheder, der har mellem 3-249 ansatte og som ønsker at styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne gennem investeringer i grøn og digital omstilling. Virksomheder kan søge om tilskud til projekter inden for f.eks. ressourceoptimering, grøn produktudvikling og grøn forretningsudvikling.

Læs mere om kravene til store vouchers her.

Hvem kan søge de små vouchers?

De mindre vouchers på 25.000 kr. er for virksomheder, som har mellem 2-20 fuldtidsansatte og deltager i en obligatorisk digital workshop om grøn og digital omstilling. Workshoppen er en forudsætning for at kunne gøre brug af tilskudsvoucheren og har til formål at inspirere og hjælpe jer til at blive helt skarp på, hvor virksomheden har brug for rådgivning.

Læs mere om kravene til de mindre vouchers her.

Hvilke områder kan du søge inden for?

Eksempler på områder inden for grøn og digital omstilling, der kan søges rådgivning til:

  • Brug af indsamlet data til optimering af ressourceforbrug eller i vedligeholdelse- og serviceopgaver
  • Visualisering af data gennem, f.eks. ”business intelligence”-modeller
  • Digitale løsninger til produktkonfiguration og visualisering i kundens miljø
  • Optimering af lager- og logistikløsninger
  • Kunstig intelligens og machine learning til optimeret produktdesign
  • 3D print til etablering af lokal produktion eller udvikling af prototyper
  • Indsamling af data til dokumentation og sporbarhed
  • Omlægning til salg af serviceløsninger frem for fysiske produkter (servitization/as-a-service)
  • Omlægning til cirkulær økonomi, f.eks. anvendelse af robotteknologi til affaldssortering
  • Etablering af digital platform for øget B2B-samhandel

Relateret