Om Tech der Tæller

TECH DER TÆLLER - DI's digitaliseringsindsats

Vi står foran kolossale forandringer af vores samfund, som vi i dag ikke kender omfanget eller konsekvenserne af. Kunstig intelligens, robotter og andre digitale teknologier er hastigt ved at ændre vores jobfunktioner og vores samfund. Samtidig kræver den nødvendige grønne omstilling helt nye teknologiske løsninger.

Avanceret teknologi er nøglen til at løse flere af samfundets store udfordringer. Men det kræver, at vi udvikler og implementerer vores digitale løsninger ansvarligt, bæredygtigt og med et formål.

DI opruster på det digitale område, og lancerer digitaliseringsindsatsen TECH DER TÆLLER, som skal accelerere virksomhedernes digitale udvikling. Indsatsen skal få flere virksomheder til at gribe de digitale muligheder, styrke de digitale kompetencer, skabe nye vækstmuligheder, og udvikle flere bæredygtige løsninger. Et af de konkrete mål er at øge andelen af DI-virksomheder, der anvender avancerede digitale teknologier som AI, AR/VR, Blockchain, robotter og IoT, med mindst 50 pct. de næste to år.

Vi skal hjælpe medlemmerne, der hvor det er svært. Med DI’s nye digitaliseringsindsats vil vi derfor give vores virksomheder de bedste forudsætninger for, at de også fremover kan udvikle stærke teknologiske løsninger – som både kan mærkes på bundlinjen og ude i verden. Lars Sandahl Sørensen, DI’s administrerende direktør

DI sætter en ambitiøs målsætning om at flytte vores samfund i en mere bæredygtig og digital retning, hvor vi samtidig sikrer borgernes og virksomhedernes tillid til de nye teknologier. Det er TECH DER TÆLLER.