Om Tech der Tæller

TECH DER TÆLLER - DI's digitaliseringsindsats

Vi står foran kolossale forandringer af vores samfund, som vi i dag ikke kender omfanget eller konsekvenserne af. Kunstig intelligens, robotter og andre digitale teknologier er hastigt ved at ændre vores jobfunktioner og vores samfund. Samtidig kræver den nødvendige grønne omstilling helt nye teknologiske løsninger.

Mennesket er uløseligt forbundet med teknologien. Siden de tidligste menneskelige samfund har vi benyttet os af redskaber til at løse problemer, og hver gang nye teknologiske opfindelser har set dagens lys, har det både udvidet mulighedsrummet for, hvad vi mennesker kan, men også bragt en frygt for det nye med sig.

Ting, som vi i dag tager for givet, har engang været cutting edge teknologi. Da hjulet blev opfundet, kunne mennesker pludselig transportere sig hurtigere og mere sikkert over lange afstande. Med trykpressen blev det langt mere effektivt at trykke bøger, og information kunne sprede sig til masserne. Inden for de seneste to århundreder har vi både fået fotografiet, bilen, køleskabet, opvaskemaskinen, telefonen, radioen, flyvemaskinen og senest computeren og internettet.

Alle disse teknologier har påvirket vores måde at leve på, skabt nye kommunikationsformer og gjort det uendeligt meget lettere at komme i kontakt med mennesker på tværs af landegrænser og oceaner. Når vi i dag taler om teknologi, handler det primært om digitale værktøjer. Begreber som kunstig intelligens, Internet of Things, big data og robotter træder i disse år ind på verdensscenen, og med dem følger både nye fantastiske muligheder og nye udfordringer, som vi må forholde os til.

Hvordan sikrer vi, at borgernes data bliver håndteret sikkert og ansvarligt? Hvordan undgår vi, at AI-systemer forstærker menneskelige fordomme i behandling af datasæt? Hvordan sikrer vi, at de avancerede teknologier bruges til at bidrage til at løse vores mest presserende globale udfordringer?

 1. Digital omstilling af erhvervslivet

  DI stiller konkrete værktøjer til rådighed og understøtter medlemmernes digitale omstilling.

 2. Digital ansvarlighed som dansk styrkeposition

  DI styrker virksomhedernes arbejde med ansvarlig udvikling og brug af ny teknologi.

 3. Digitale vækstmiljøer

  DI understøtter vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups og offentlige parter samarbejder om at skabe nye digitale løsninger.

 4. Arbejdsstyrke med digitale kompetencer

  DI arbejder for at styrke de digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet.

Med DI’s digitaliseringsindsats TECH DER TÆLLER ønsker vi at invitere din virksomhed til at deltage i samtalen om, hvilken rolle teknologi skal spille i dag og fremover. Vi ønsker at sætte fokus på nogle af de svære spørgsmål og i den forbindelse inddrage ny og avanceret teknologi som en naturlig del af svaret. Hvordan vil vi gerne leve vores liv? Hvordan skal vi strukturere vores arbejde fremover? Hvordan kan vi skabe bedre jobs og stærkere virksomheder? Indsatsen hedder TECH DER TÆLLER, fordi DI ønsker at sætte fokus på teknologi, der udvikles og implementeres ansvarligt, bæredygtigt og med et formål. TECH DER TÆLLER er teknologi, der kan bidrage til at bekæmpe alt fra klimaforandringer til nedslidning, give mere tid til menneskelig kontakt og frigøre ressourcer til at gøre vores arbejde lettere og vores liv mere meningsfyldte.

Vi skal hjælpe medlemmerne, der hvor det er svært. Med DI’s nye digitaliseringsindsats vil vi derfor give vores virksomheder de bedste forudsætninger for, at de også fremover kan udvikle stærke teknologiske løsninger – som både kan mærkes på bundlinjen og ude i verden. Lars Sandahl Sørensen, DI’s administrerende direktør

Indsatsen har et klart formål: Vi vil styrke dansk erhvervsliv – hele erhvervslivet; store, små og midt i mellem – i at udvikle og implementere TECH DER TÆLLER. Indsatsen skal accelerere og målrette de danske virksomheders digitale udvikling via bl.a. skræddersyede udviklingsforløb, politisk udviklingsarbejde, digital kompetenceudvikling, videndeling, netværk og analyser. På den måde ønsker vi at give vores virksomheder og medlemmer de bedste forudsætninger for, at de også fremover kan udvikle stærke teknologiske løsninger – som både kan mærkes på bundlinjen og ude i verden. 

Peter Nyvang Lager

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3616
 • Mobil +45 2328 8365
 • Send e-mail  
Thomas Skelbo

Thomas Skelbo

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3217
 • Mobil +45 2467 2215
 • Send e-mail  
Johan Stauner Bill

Johan Stauner Bill

Studentermedarbejder