AI Garage

Vil du være sikker på, at din virksomheds digitaliseringsproces rammer rigtigt i første forsøg?

Kom godt i gang med kunstig intelligens i vores AI Garage

Giv din virksomhed en opgradering i DI's og Alexandra Instituttets AI Garage. På den måde kan du sørge for, at jeres digitaliseringsproces rammer rigtigt i første forsøg.

Når man kommer godt i gang med kunstig intelligens (AI), vil man se et positivt udsving på sin bundlinje, man vil udvide sine muligheder og have fremtidssikret sin virksomhed. Men hvordan kommer man godt i gang med AI?

Fundamentet for den gode AI-løsning er en god forretningsidé, men for at kunne identificere den, er det nødvendigt at kunne navigere i AI-teknologiernes muligheder og begrænsninger, og ikke mindst at vurdere om ideen er realiserbar såvel teknologisk og organisatorisk som forretningsmæssigt.

Derfor har vi bygget en AI Garage, hvor vi tager udgangspunkt i, hvor den enkelte virksomhed er, og gennem uvildig rådgivning klæder virksomhederne på til at tage de første skridt ind i arbejdet med kunstig intelligens. Det handler om at finde ud af, hvor netop I skal lægge jeres indsats for at få mest muligt ud af jeres digitalisering.

AI Garagens 3 steps

Inden du går i gang med step 1, anbefaler vi dig at se vores webinar "Sådan kan kunstig intelligens øge din konkurrenceevne" om implementering af kunstig intelligens i forretningen. Her vil du også få en uforpligtende indflyvning til AI Garagen og få mere information om de tre steps. 

Du er også velkommen til at tage direkte fat i os for at høre mere om forløbet eller booke en 1:1 sparring med henblik på at afklare din virksomheds muligheder for at implementere AI i forretningen. 

Step 1: Identificér dine muligheder med AI

Til jer, der ønsker at afdække jeres specifikke muligheder for at bruge kunstig intelligens i virksomheden, men som har brug for input for at komme i gang. 

Når I har gennemført step 1, har I et solidt overblik over jeres muligheder med kunstig intelligens, og konkrete idéer og forslag, der kan arbejdes videre med.

Pris: 55.000 DKK

Step 2: Få afklaret din AI-idé

Til jer, der har en idé til, hvordan I kan udnytte potentialet i kunstig intelligens, men som har brug for at få afklaret, om idéen er realisérbar, og om I besidder de fornødne data og kompetencer. Det kan også være jer, der har været igennem step 1 og nu er klar til at gå videre.

Når I har gennemført step 2, har I et solidt beslutningsgrundlag, hvor potentialer, risici og økonomi, der er forbundet med ideen, klarlægges og let kan føres ind i en business case.  

Pris: Afhængig af den konkrete løsning. Kontakt konsulent Line Haaning Anker på lhan@di.dk eller specialist fra Alexandra Instituttet Kasper Fænø Bay Noer på kasper.noer@alexandra.dk for mere information. 

Step 3: Realisér din AI-idé

Til jer, der allerede er i gang med kunstig intelligens, eller jer der har en klar idé, samt adgang og kendskab til data, men mangler kompetencer in-house til at udføre ideen. Det kan også være jer, der har været igennem step 1 og 2 og nu er klar til at gå videre.

Når I har gennemført step 3, har I en første version af et AI-system, der kan gå i produktion, baseret på professionel rådgivning og tryghed i udviklingsprocessen.

Pris: Afhængig af den konkrete løsning. Kontakt konsulent Line Haaning Anker på lhan@di.dk eller specialist fra Alexandra Instituttet Kasper Fænø Bay Noer på kasper.noer@alexandra.dk for mere information. 

 1. Du bliver mere konkurrencedygtig

  Virksomheden bliver mere konkurrencedygtig, når manuelle og langsomme processer bliver opdateret.

 2. Frigør arbejdskraft til at skabe værdi

  Når kunstig intelligens tager sig af de processer, som ellers er manuelle og langsomme, frigiver du menneskelige ressourcer til at løfte kerneopgaven.

 3. Fremtidssikring af virksomheden

  Når uforudsete kriser som corona rammer, kan kunstig intelligens fortsat udføre opgaverne. 

 4. Tid til at fokusere på vækst

  I har ambitioner om at vækste, men kan ikke følge med, fordi I bruger for meget tid på manuelle processer. Det kan AI tage sig af, så I kan fokusere på at skabe vækst for virksomheden.

Q&A

Hvornår giver det mening at bruge kunstig intelligens?

Som tommelfingerregel kan kunstig intelligens hjælpe ens virksomhed, hvis man har projekter, hvor flere faktorer spiller ind på hinanden i processen, eller hvis man har gentagelser i ens produktion eller produkt. Løsninger med kunstig intelligens er nemlig ofte rigtig gode til at give overblik over store mængder af information, som ellers kan være svære at holde styr på og samtidig hjælpe til at finde mønstre i datamaterialet.

Hvordan bruger man kunstig intelligens i sin forretning?

Ved at arbejde datadrevet med kunstig intelligens, kan I vægte de faktorer, der spiller ind på en proces, så I får et bedre overblik over, og anbefalinger til, jeres strategiske handlemuligheder - det kunne eksempelvis være under et byggeprojekt, hvor tidsplaner og indrapporteringer fra bygherrer, rådgivere, arkitekter, leverandører, håndværkere, elektrikere og vvs’ere skal gå op i en højere enhed.

I kan også optimere jeres arbejdsgange ved at lade computeren gøre det arbejde, der kan tage mange manuelle arbejdstimer at gentage, eksempelvis at udfylde formularer med nye informationer og ustrukturerede data, mens der tages hensyn til gældende regler og procedurer. Mulighederne er mange, også for at tænke ud af boksen.

Kan alle udnytte mulighederne med kunstig intelligens?

Nogle virksomheder holder sig tilbage fra at gå i gang med at anvende kunstig intelligens, enten fordi de ikke ved, hvordan de kan optimere med kunstig intelligens, eller fordi de venter på at se det gode eksempel inden for deres branche. De fleste brancher vil få fordele ud af at arbejde med kunstig intelligens, men det kan kræve lidt benarbejde at finde frem til, hvordan. Det kan vi hjælpe jer med i AI Garagen.

Mangler I at se det gode eksempel fra jeres branche, så er det det perfekte tidspunkt at gå i gang med at se på mulighederne med AI – for det betyder, at I kan sætte jer forrest på markedet i jeres branche og vinde de kunder, en AI-opgradering fører med sig.

Uvildig rådgivning hele vejen

For de virksomheder, der ikke har ekspertise inden for AI eller erfaring med udvikling og implementering af AI-løsninger, kan det være vanskeligt at vælge den rigtige leverandør og vurdere mulige faldgruber og risici. Derfor er et vigtigt element i AI Garagen vores basis rådgivningspakke, der sikrer virksomhederne uvildig sparring gennem hele udviklingsforløbet. 

Line Haaning Anker

Line Haaning Anker

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4536
 • Mobil +45 4292 0282
 • E-mail lhan@di.dk