Danmarks digitale fremtid

Vær med til at diskutere Danmarks digitale fremtid

Deltag i folkehøringer omkring fremtidens digitale samfund. DI afholder 10 folkehøringer i 2020 rundt om i landet, hvor vi sætter fokus på fremtidens fødevarer, fremtidens grønne løsninger, fremtidens skole og meget andet.

Med initiativet "Danmarks digitale fremtid" starter DI en landsdækkende turne med 10 digitale folkehøringer, hvor visionen for Danmarks digitale fremtid skal drøftes og ideudvikles med borgere, virksomheder, organisationer og politikere.

Vi ønsker at sætte gang i en bred diskussion og ideudvikling omkring, hvordan vi i Danmark udnytter teknologiens muligheder til at skabe et endnu bedre, mere konkurrencedygtigt og mere bæredygtigt samfund i fremtiden.

Hvad skal der ske til en folkehøring? 

Folkehøringerne tager afsæt i inspirationsoplæg fra toneangivende virksomheder og organisationer, og for at bryde med vanetænkningen beder vi deltagerne tænke stort og vildt og også arbejde med at udvikle konkrete prototyper og målsætninger for fremtidens digitale samfund.

Vores innovationstilgang tager afsæt i anerkendte metoder og Design-Thinking principper, og i løbet af dagen går vi fra at arbejde med de ’forventede ideer’ til ’uventede og ufærdige ideer’ og endelig til de ’uventede og brugbare ideer’, hvor deltagerne for alvor bliver kreative og læner sig ud.

I grupper der går på tværs af fagligheder og sektorer, beder vi bl.a. deltagerne om at visualisere, bygge og præsentere deres vilde ideer for hele gruppen, der så får lov at debattere, hvordan de vilde ideer - med realistiske tilpasninger og de rette politiske målsætninger - vil kunne implementeres til gavn for det danske samfund.

Ideer og målsætninger samles afslutningsvist i et katalog, som vi tager med til Christiansborg for at fortsætte dialogen.

I forhold til COVID-19-situationen

Den første folkehøring bliver afholdt virtuelt med deltagelse af fem skoleklasser fra hele landet. De resterende ni folkehøringer forventer vi at afholde fysisk, men hvis situationen med COVID-19 igen udvikler sig, vil vi kunne omlægge folkehøringerne til at foregå via digitale hjælpemidler, som vi er trygge ved. 

Se tourplan

Se tourplan

De 10 folkehøringer

7. oktober: Fremtidens fødevarer med tech

Afholdes i Aarhus. 

Bæredygtig, sund og sikker fødevareproduktion er blandt vores danske styrker. Hvordan ser fremtidens fødevarer ud, og kan foodtech spille en rolle i søgen efter løsninger på den globale fødevareudfordring i fremtiden? Hvilken rolle kan den enkelte borger spille hjemmefra ved brug af teknologi? Og hvordan forbliver Danmark en frontløber i feltet?

21. oktober: Vores liv med robotterne

Afholdes i Odense.

Vi kender robotterne fra Hollywood, men du finder dem også i stigende grad rundt om i det danske landskab: operationsrobotter, chatrobotter, produktionsrobotter, sociale robotter… Anvendelsesmulighederne er grænseløse – men er det den vej, som vi ønsker at gå? Hvordan skal vores liv med robotterne se ud i 2030?

4. november: Kan data redde børn?

Afholdes i København.

For de fleste børn er Danmark et godt sted at vokse op, men trods et stærkt velfærdssamfund lykkes det ikke at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Hvordan kan vi bruge data og digitale teknologier til at sikre, at alle børn kommer ombord på velfærdstoget ind i fremtiden? 

11. november: Tech for alle

Afholdes måske i din by?

Teknologier og algoritmer kommer ikke af sig selv, men formes og bruges af mennesker. Dig og mig. Vi skal sikre, at den teknologiske udvikling repræsenterer alle – uanset køn, seksualitet, religiøs og politisk overbevisning, alder, interesser, oprindelse, uddannelse og så videre. Det er vigtigt at tage dialogen om, hvordan vi får en stærkere mangfoldighed omkring udviklingen af vores teknologiske fremtid – og dette starter i uddannelsessystemet.  

18. november: Vil du være datadonor?

Afholdes måske i din by?

Data er sølv, men viden er guld, og der er viden i data, som kan komme mange flere til gode, hvis vi forstår at udvinde og bruge det rigtigt. Men hvad er egentlig op og ned, når vi taler data, og hvor langt bør individers samtykke kunne gå – og til hvilke formål? Hvordan ser ejerskab af data ud i fremtiden i det offentlige og private?

19. november: Digital velfærd 2030

Afholdes måske i din by?

COVID-19 accelererede Danmarks digitale styrker. Borgere og myndigheder tog digitale hjælpemidler i brug fra den ene dag til den anden og brugte dem til at løfte almindelige velfærdsopgaver men også nyopståede udfordringer, der blandt andet fulgte i kølvandet på et presset sundhedsvæsen. Hvordan bruger vi teknologi til proaktivt at styrke og fremtidssikre måden vi modtager, udvikler og leverer velfærd?

9. december: Folkets forslag

Afholdes i København.

Digitalisering kommer til at ramme alle dele af vores samfund – hvis ikke i dag, så i morgen. Til den sidste folkehøring overleverer vi det samlede katalog fra turneens folkehøringer og afslutter med i fællesskab at formulere de første indspark til en digital køreplan for Danmarks digitale fremtid. 

17. august: Fremtidens digitale skole

Er afholdt på skoler i Aalborg, Nyborg, Svendborg og Gentofte.

Med COVID-19 måtte danske skoler, lærere og elever med lynfart omstille sig til en digital hverdag, og det danske samfund fik en forsmag på, hvordan fremtidens digitale skole kan se ud. Men hvilke digitale elementer skal bringes med tilbage til en hverdag med fysisk fremmøde i skolen? Hvordan mener vi, at fremtidens digitale skole bør - og ikke bør -  se ud? ​

3. september: Data giver grøn omstilling

Afholdt i Sønderborg.

Danske virksomheder, offentlige institutioner og os selv som energiforbrugere i eget hjem får i stigende grad mulighed for at forstå vores klimaaftryk. Enorme mængder forbrugsdata registreres dagligt via sensorer og måleinstrumenter, og dette datahav kan blandt andet bruges til at udvikle nye forretningsmuligheder og understøtte en grøn omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan ser vejen derhen ud, og hvilke forbehold skal vi tage?

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk