Digital Ledelseskultur

Få et forspring med indsigt og kompetencer inden for Digital Ledelseskultur

Digital Ledelseskultur er både et digitalt værktøj og et skræddersyet kompetenceforløb til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der igennem seminarer, sparring, netværksaktiviteter og læring i praksis gør ledere og medarbejdere i stand til at træffe strategiske beslutninger for de næste digitale retninger og skridt i virksomhedens forretningsudvikling. 

Gunnar Christensens Planteskole - erfaringer med Digital Ledelseskultur

Sådan kan I få indsigt jeres digitale ledelseskultur på tværs af virksomheden

Digital Ledelseskultur har udviklet et screeningsværktøj, og bruger dette som værktøj til at skræddersy et forløb lige efter jeres virksomheds behov.

Tag en uforpligtende test i virksomheden, og find ud af, hvor digital din virksomhed egentligt er. Der er fire virksomhedspersonaer: digital fan, sprinter, nybegynder eller skeptiker.

• Skeptikerens kompetenceudvikling retter sig mod at blive bedre til at eksperimentere med digitaliseringsprocesser. 
 Digitale fans har brug for at forstå og bruge sit økosystem af kunder og partnere.
• Digitale nybegyndere kigger ind i en kompetenceudvikling, der retter sig mod at komme i gang og mobilisere kompetencer i og udenfor virksomheden. 
• Sprinteren må orientere sig mod medarbejdernes kompetenceudvikling og feedback fra kunder og brugere for at bevare retning og energi.

Bag om Digital Ledelseskultur

Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt national projektleder Lifestyle & Design Cluster – de står i spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter brancheorganisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.