GAIS

Et forskningsbaseret og brugervenligt værktøj til at måle og øge arbejdslysten på din arbejdsplads og hos den enkelte medarbejder.

En arbejdsplads med arbejdslyst er noget, man skaber

Det er med trivsel som så meget andet. Man kan udvikle det. Især hvis man jævnligt måler på det. Så man agerer på mere end mavefornemmelser, og så man får et fælles sprog og kan italesætte, hvordan medarbejderne har det. GAIS kan vise, om folk trives, hvor I kan forbedre jer, og hvad I med fordel kan gøre.

I kan bruge værktøjet i sig selv eller sammen med andre værtøjer inden for datadrevet ledelse.

GAIS hjælper MSC til at sætte fokus på den enkelte

Sådan kan I forbedre trivslen i jeres virksomhed eller udvalgte afdelinger

1. Start med at måle og få et overblik
En dynamisk rapportering med interaktive dashboards giver overblik og kortlægger trivsel og arbejdslyst i virksomheden.

2. Skab et fælles udgangspunkt for en fælles rejse med fælles mål
Team-mapping funktionen hjælper jer med at skabe et fælles sprog og kortlægge gaps i jeres opfattelse af, hvordan I mener, at folk skal trives med at arbejde i jeres virksomhed.

3. Planlæg, operationalisér og prioriter
GAIS viser, hvordan I kan lægge en handlingsplan og understøtte jeres interne dialog om forbedringer inden for trivsel og arbejdslyst.

4. Benchmaking og afrapportering
Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal tolke jeres resultater, stiller GAIS gerne benchmarks til jeres rådighed. Så I kan sammenligne trivsel og arbejdslyst i jeres virksomhed med niveauet i andre virksomheder.

  1. Mål og kortlæg

    Værktøjets motor er et måleinstrument, der via præcise spørgsmål, som er baseret på God Arbejdslyst Indeks, kortlægger status og gaps. 

  2. Resultat og analyse

    Resultatet præsenteres i et intuitivt dashboard, som giver jer klart billede af trivsel og arbejdslyst i jeres virksomhed - netop nu. 

  3. Få anbefalinger

    Værktøjet peger på områder, som I med fordel kan arbejde med. Og det anviser veje til forbedringer, baseret på jeres besvarelser.

Om GAIS

For alle virksomheder
Arbejdslyst skaber bedre resultater i alle typer af virksomheder. Store og små, private og offentlige. Trivsel giver overskud til innovation og forbedring, og det er med til at forebygge stress. Virksomheder, hvor medarbejderne trives, har også lettere ved at tiltrække dygtige medarbejdere.

Baseret på dansk forskning
GAIS er baseret på forskning, som er samlet og udmøntet i en digital løsning.

Gennemprøvet
Mange danske virksomheder har implementeret GAIS allerede.

Tag selv kontakt til en GAIS-partner

Du finder GAIS-partnere blandt nogle af de dygtigste og mest erfarne konsulenthuse i hele landet – se en oversigt og tag evt. direkte kontakt her.

Gå direkte til værktøjet

Du kan selv oprette en konto her og få gratis adgang til anvendelse af værktøjet.