Omnichannel for Business

Gratis digitalt værktøj til at måle og udvikle din virksomheds evne til at arbejde med jeres kanaler og hele kunderejsen

Vil din virksomhed sætte kunden i centrum og integrere alle kanaler i jeres kunderejse? Det er en livsvigtig capability inden for marketing. Omnichannel for Business kan fortælle dig, hvor god din virksomhed er til det, hvor I kan forbedre jer, og hvad I med fordel kan gøre.

I kan bruge værktøjet i sig selv eller sammen med andre værktøjer inden for datadreven ledelse.

I kan monitorere 6 nøglepunkter – og analysere dem i dybden

I vælger hvilke af de 6 områder, der er hjørnestene i jeres arbejde med omnichannel, marketingkanaler og hele kunderejsen. Så er det nemt for jer at måle, hvor god jeres omnichannel capability er. Vælg f.eks.:

• Customer recognition and permission
• Data collection
• Data analytics and AI
• Communication and services
• Performance analysis
• Organizing and management

 1. Instant kortlægning

  Hver medarbejder på marketing- og kundeområdet svarer på nogle spørgsmål. Det tager ca. 20 minutter. Herefter får medarbejderen direkte adgang til sit interaktive dashboard med dynamisk rapportering. Medarbejderen kan benchmarke sig mod de bedste, eller se hvor din virksomhed placerer sig i Omnichannel-hexagonen. 

 2. Strategisk afrapportering

  Hvor vil I hen, og hvor langt er I nået? Få Omnichannel forankret, hvor det gælder: rapportér til bestyrelse, topledelse eller arbejdsgrupper om status og fremdrift på virksomhedens værdiskabelse med data.

 3. Team dialogværktøj

  Lav en team-mapping, og kortlæg gaps i dit teams situationsopfattelse. Brug kortlægningen som udgangspunkt for videre dialog, når fremtidige marketingsprojekter skal operationaliseres og prioriteres.

 4. Planlægning, operationalisering og prioritering

  Find gevinstpotentialer og barrierer. Benyt dig af værktøjets fokusområdefunktion, som hjælper dig med at opbygge en handlingsplan, og bliv klar til dialog med eksterne partnere og interne stakeholders.

For alle virksomheder med fokus på kundernes oplevelse

Jo større en virksomhed er, og jo flere kanaler, den arbejder med, jo større værdi vil OmnichannelForBusiness skabe. Fordi værktøjet skaber klarhed og overblik over virksomhedens evne til at performe på et komplekst område.

Værktøjet er gratis – baseret på dansk forskning

OmnichannelForBusiness er baseret på bogen: "Make it all about me" by Rasmus Houlind and Colin Shearer (LID Publishing Limited, 2019) - og er samlet og udmøntet i en digital løsning, der skal hjælpe virksomheder med omnichannel marketing. Værktøjet er på engelsk.