Tech Der Tæller

Skabelon for Data Protection Impact Assessment

Få let tilgængelig vejledning i, hvordan virksomheder kortlægger konsekvenser for beskyttelse af data ved digital behandling af personoplysninger og iværksætter tiltag til beskyttelse og kontrol af beskyttelse af personoplysninger

En Data Protection Impact Assessment (DPIA) er en vurdering af risici, set fra et individs synspunkt, ved at en aktør behandler individets personoplysninger.

DPIA'en består af en analyse og af en proces. Analysen sikrer, at de rette spørgsmål bliver stillet og besvaret. Processen sikrer, at spørgsmål stilles og svar gives på det rette tidspunkt i en teknologis livscyklus. DPIA'en foretages ikke af individet selv men istedet af den aktør, som behandler personoplysningerne.

Med DI's skabelon for Data Protection Impact Assessment bliver det så let tilgængeligt som muligt at foretage denne vurdering.

Skabeloner

Find skabelonen her

Læs mere

Relateret indhold