DI Topmødet 2021

Topmødet 2021

På DI Topmødet 2021 satte vi fokus på muligheder. Dels på nye muligheder: Hvordan bruger Danmark det hastige skifte fra krise til opsving til at skabe varig fremgang med ny vækst, nye job, nye virksomheder, nye ideer? Og dels på lige muligheder: Hvordan giver vi alle lige gode forudsætninger for at udfolde deres talent? Hvordan får vi endnu flere ombord i fællesskabet på arbejdsmarkedet?