Tech Der Tæller

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv

Ny DI-analyse viser, at den digitale omstilling i virksomheder ikke kan drives af it-specialisterne alene. Der er i stærkt stigende omfang behov for, at samfundsvidenskabelige profiler også har gode digitale kompetencer.

DI's analyse ”Kompetencer til et digitalt erhvervsliv – Behov for digital omstilling af de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser” afdækker, hvilke digitale kompetencer virksomhederne efterspørger hos samfundsvidenskabelige medarbejdere. 

Dels gennem en kvantitativ analyse af jobopslag, dels gennem interview med 10 medlemsvirksomheder.

Analysen af jobopslag viser bl.a., at virksomhederne i stærkt stigende omfang efterspørger samfundsvidenskabelige profiler, som ved siden af deres kernefaglighed også har gode digitale kompetencer. 43% af alle jobopslag rettet mod samfundsvidenskabelige kandidater i den private sektor efterspørger en digital profil.

På samme måde var de interviewede virksomheder meget optaget af, hvordan de kan rekruttere de såkaldte ”digitale integratorer” – dvs. jurister, revisorer eller cand.merc’ere som samtidig var digitalt kompetente. Dette fordi, det var tydeligt i alle virksomhederne, at digital omstilling ikke kan drives af it-specialisterne alene. Det kræver andre fagligheder, som kan identificere forretningsmæssige potentialer i data og i digitale teknologier.

DI kan med analysen derfor pege på nogle konkrete behov for digital omstilling af de samfundsvidenskabelige uddannelser og nedsætter nu en task force med virksomheder og universiteter, der skal komme med en række konkrete forslag, der kan sætte skub i denne omstilling.

Relateret indhold