Prisstigninger

 1. 0

  I byggeriet

  Invasionen i Ukraine har stor betydning for byggebranchen. DI hjælper dig igennem de stigende priser på materialer og svigt i leverancer.

 2. 0

  For offentlige leverandører

  Stigende priser og usikkerhed i forsyningskæden udfordrer lige nu mange virksomheder. DI anbefaler, hvordan situationen kan løses i samarbejde med offentlige ordregivere.

  Udfordringer med stigende priser som leverandør til det offentlige?

  Stigende priser og usikkerhed i forsyningskæden udfordrer lige nu mange virksomheder. Leverandører til det offentlige kan opleve at handle med ”låste” priser, som ikke følger den stigende udvikling. DI anbefaler, hvordan situationen kan løses i samarbejde med offentlige ordregivere.

  Ruslands invasion af Ukraine udfordrer virksomheder på tværs af brancher med stigende priser og usikkerhed i forsyningskæden. Særligt virksomheder, der har en igangværende kontrakt med det offentlige, kan være udfordret af ”låste priser”, som ikke følger den stigende prisudvikling. I værste fald kan situationen resultere i konkurser.

  Prisindeks

  Nogle offentlige kontrakter indeholder prisreguleringsmekanismer, som anvender Danmarks Statistiks prisindekser. Udfordringen er dog ofte, at det valgte prisindeks ikke afspejler den korrelerende prisudvikling i den specifikke kontrakt.

  Anbefalinger

  DI har været i dialog med Erhvervsministeriet, der i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har udarbejdet et notat, som belyser mulighederne for prisjusteringer i offentlige kontrakter.

  DI opfordrer leverandører til at gå i dialog med offentlige indkøbere og finde fleksible løsninger på de eksisterende aftaler. For igangværende kontrakter uden prisreguleringsmekanismer, kan der være begrænsede muligheder for at foretage ændringer. Der er dog to juridiske muligheder i hhv. udbudslovens §§ 181 og 183.

  DI anbefaler, at leverandører og offentlige udbydere går i dialog om fremtidige aftaler, så der indbygges prisreguleringsmekanismer, der kan tage højde for markante prisstigninger.

   

 3. 0

  Energi

  Prisen på energi er også påvirket af invasionen af Ukraine. DI opdaterer dig på den seneste prisudvikling.