13.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

DI-råd vedrørende gældende kontrakter mellem virksomheder og offentlige kunder

Mange virksomheder møder udfordringer i forhold til deres leverancer til offentlige kunder i kølvandet på corona-udbruddet. Det rejser spørgsmål om ansvar og force majeure.

Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. At en force majeure-begivenhed foreligger indebærer, at en aftalepart kan blive fri for ansvar, hvis begivenheden indebærer, at aftaleparten bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Meget ofte vil aftaler indeholde en særskilt force majeure klausul. Formuleringen af klausulen kan være afgørende for om corona-udbruddet kan karakteriseres som en force majeure.begivenhed.

I forbindelse med igangværende offentlige kontrakter bør virksomheder gennemgå deres kontrakter og identificere, hvilke bestemmelser, der er gældende i de konkrete kontrakter. Bestemmelser – og deraf følgende rettigheder og pligter – kan variere på tværs af offentlige kunder.

Generelt opfordrer DI til, at offentlige ordregivere udviser fleksibilitet og finder løsninger på eventuelle udfordringer knyttet til levering og gennemførsel af gældende kontrakter med private virksomheder.  

Særligt to scenarier er aktuelle.

1. Offentlige kunder kan ikke modtage varer og ydelser (f.eks. rengøring af skoler) på grund af lukning, hjemsendte offentlige medarbejdere o.l. Det kan også være offentlige kunder, der beslutter at lukke ned for løsning af opgaver og hermed modtagelse af ydelser og varer.

2. Virksomheder kan ikke levere varer til kunder i den offentlige sektor på grund af forsinkende eller udeblevne leverancer fra underleverandører eller reduceret kapacitet på grund af karantæneramte medarbejdere.
DI opfordrer til, at offentlige ordregivere ikke udnytter adgangen til at fremsætte krav om bod erstatning overfor  virksomheder, selvom virksomheden ikke juridisk set ikke kan påberåbe sig force majeure.

Endeligt opfordrer DI generelt offentlige ordregivere til hurtig og rettidig betaling af deres private leverandører.

Rasmus Anderskouv

Fagleder, Politikudvikling

  • Direkte +45 3377 3853
  • Mobil +45 2949 4621
  • E-mail raa@di.dk

Relateret