Fraværsstatistik

Beskrivelse

Statistikken kortlægger det samlede fraværsomfang og opdeler fravær i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Endelig opgøres fraværet på køn, arbejdsfunktion, branche, region, alder samt på funktionærer og arbejdere.

DI's Fraværsstatistik udkommer elektronisk og ajourføres én gang årligt.
Virksomheder, der deltager i statistikken vil kunne få adgang til egne fraværstal via DI's online værktøj NetStat Fravær.

Bemærk, at fraværsstatistikken fra 2019 (datagrundlag 2018) vil være i form af et regneark hvori det er muligt at finde samme informationer som i den tidligere pdf-publikation.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter