UDGIVELSE: juni 2011

Agentkontrakt

Beskrivelse

Model Form of Exclusive Agreement with Agents abroad (Orgalime 2011).

Modelkontrakt for agenturforhold. Agenten handler i agenturgiverens navn og for dennes regning og risiko mod provision.

Modelkontrakt for aftale mellem producent og handelsagent, i hvilken agenten med eneret skal formidle salget af producentens varer inden for et vist geografisk område.

For visse bestemmelsers vedkommende indeholder modelkontarkten alternative formuleringer med forklarende fodnoter. I samtlige tilfælde findes et alternativ, som opfylder EU's komkurrenceregler og EF-direktivet om beskyttelse af handelsagenter.

Modelkontrakten sendes som CD-ROM.

Pris

Medlemmer 400,00 kr.

Ikke medlemmer 600,00 kr.

Ekspeditionsgebyr 50,00 kr.

Bestil

Henrik Schultz

Chefjurist

  • Direkte +45 3377 3452
  • Mobil +45 2949 4411
  • E-mail hsz@di.dk

Lisbeth Gade

Chefsekretær

  • Direkte +45 3377 3564
  • Mobil +45 2129 2708
  • E-mail lgt@di.dk