UDGIVELSE: november 2010

Idé og konceptudvikling

Beskrivelse

En del virksomheder vurderer kun deres innovationsarbejde ud fra resultatet – i form af produkt eller ydelse. Men det kan sagtens være langt tidligere i forløbet,
at virksomheden er allerstærkest og mest innovativ eksempelvis i idé- og koncepfasen.

Ved at afdække, hvad der allerede er gennemført, gennemtestet og afprøvet i andre produkter, kan man komme enklere, hurtigere og mere sikkert igennem forløbet. Der er ikke altid behov for at finde helt nye løsninger på alle områder. Der eksisterer et stort potentiale – allerede i idéfasen – ved at dele viden om produkter, systemer, forretningsideer eller marketingtiltag med partnere, der så kan bidrage med særlig viden på netop deres område. Ved at udvikle konceptløsninger kan virksomheden hurtigere frembringe kundetilpassede løsninger samt opnå et stort genbrug af afprøvede løsninger.

Ide- og konceptudvikling

Hent