Styr på persondata gennem digitale løsninger

Det tætte samarbejde mellem Formpipe og Hvidovre Kommune er baseret på tillid og fleksibilitet, og har ført til en softwareløsning for datasikkerhed og kvalitet, som kan støtte op om kommunens systemer.

Formpipe har leveret softwareløsningen Kvalitetskontrol til Hvidovre Kommune. Den sikrer høj kvalitet og orden i data på tværs af indbakken, fildrev og sagsbehandlingssystemet. Helt konkret scanner platformen kontinuerligt kommunernes datakilder på baggrund af et sæt regler, som let tilpasses og udbygges af kommunen selv. Platformen gør Hvidovre Kommunes datakvalitet kvantificerbar, og øger bevidstheden omkring databrug og -sikkerhed herunder compliance med den nye persondataforordning.

Løsningen skal være indrettet efter kundens behov

Formpipe har fra starten af udviklingen af Kvalitetskontrol arbejdet tæt sammen med Hvidovre Kommune:

- Implementeringen af Kvalitetskontrol har været en succes, fordi vi har sørget for et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Det er i den sammenhæng vigtigt, at vi erkender, hvad vi og vores løsning kan bidrage med, og hvad Hvidovre Kommune kan bidrage med. For at finde ud af, hvilke udfordringer løsningen skal løse, kræver det et tæt samarbejde med de medarbejdere, der sidder med udfordringerne, og som i sidste ende skal bruge løsningen, siger Thomas à Porta, adm. direktør i Formpipe. Ifølge ham har det været centralt, at it-systemet er fleksibelt, så det kan tilpasses en virkelighed, der hurtigt ændrer sig, og så Hvidovre Kommunes medarbejdere løbende kan videreudvikle løsningen.

- Vi skal lytte til deres forretningsbehov og deres hverdag, siger han.

Kvalitetskontrollen betyder, at medarbejderne kan være trygge i deres efterlevelse af persondataforordningen – de får konkrete anvisninger og hjælp til at rette fejl og forbedre datakvaliteten. Indirekte vil vi blive mere gennemsigtige i forhold til borgerens private sager. Det er med til skabe det digitale fundament for visioner for fremtiden Søren Ladefoged, Centerchef for Digitalisering

GDPR skabte ekstra udfordringer, men blev løst med samarbejde

Med persondataforordningen sættes der ekstra fokus på, hvordan medarbejderne i Hvidovre Kommune skal have en valid registrering af persondatahåndtering.

- Kvalitetskontrollen betyder, at medarbejderne kan være trygge i deres efterlevelse af persondataforordningen – de får konkrete anvisninger og hjælp til at rette fejl og forbedre datakvaliteten. Indirekte vil vi blive mere gennemsigtige i forhold til borgerens private sager. Det er med til skabe det digitale fundament for visioner for fremtiden, siger Søren Ladefoged, Centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv i Hvidovre Kommune. - Det vigtigste i samarbejdet har været, at vi kender hinanden som samarbejdspartnere. Der har fra starten været opmærksomhed på sammenhængen mellem brugernes behov og leverandørens løsninger, fortsætter han.

Kundens store medbestemmelse har givet nye muligheder for samarbejde mellem kunde og leverandør, og Hvidovre Kommune ser et yderst positiv resultat i løsningen. 

- Leverancen skaber værdi for både Hvidovre Kommunes medarbejdere, ledelse og ikke mindst for borgerne, der kan være trygge ved, at deres data behandles forsvarligt, siger Søren Ladefoged.

Kort om Formpipe

Formpipe Software AB er en softwarevirksomhed inden for Enterprise Content Management. Virksomheden udvikler ECM-produkter til at strukturere information og leverer dem til store virksomheder, myndigheder og organisationer.

Relateret indhold