Børn leger sig til kodning

Kubo Robotics ApS, der producerer læringsrobotter, har en klar vision: De vil have det produkt på markedet, der bedst understøtter teknologiforståelsen hos børn i folkeskolen og inkorporerer den i de eksisterende fag. Gennem et tæt samarbejde med, Kroggårdsskolen i Odense får KUBO kontinuerlig sparring på deres produkt, og skolens mindste elever lærer samtidig de basale principper bag kodning og programmering.

Lad os give elever i indskolingen den dybdegående forståelse for teknologi og programmering, der er behov for i et samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle. Dét var visionen hos Daniel Friis Lindegaard og Tommy Otzen, da de skabte KUBO. KUBO er en læringsrobot, der lærer børn at kode ved at trække kodesproget ud af computeren, så børnene kan arbejde med det gennem fysiske brikker:

- Læring foregår særligt stærkt hos børn, når man benytter sig af fysiske og konkrete eksempler. Det er derfor man typisk arbejder med pærer og æbler i matematik, og på samme måde er det vigtigt, at man arbejder med fysiske elementer og fysisk feedback, når man arbejder med programmering, siger Daniel Friis Lindegaard, COO og Co-founder i Kubo Robotics.

Samarbejde mellem KUBO og Kroggårdsskolen skaber værdi

Gennem udviklingen af læringsrobotten har Kubo Robotics arbejdet tæt sammen med Kroggårdsskolen i Odense, der bruger KUBO i sin undervisning. Kubo Robotics får løbende feedback på deres produkt gennem en tæt dialog med underviserne på skolen og observation af, hvordan eleverne arbejder med KUBO, når den inddrages i undervisningen:

- Det særlige ved vores samarbejde med Kroggårdsskolen er, at vi virkelig har at gøre med nogle ildsjæle, der adderer rigtigt meget værdi til vores udvikling. Vi har en god forståelse af teknologien, og hvordan den kan tænkes ind i læring, men det er skolen, der har forståelsen for, hvordan det rent faktisk bliver brugt i klasselokalet. Helt konkret har vi fået udviklet det første læringsmateriale til KUBO gennem vores samarbejde med Kroggårdsskolen, og det er også det materiale, vi bruger internationalt, når vi søger ind på nye markeder, siger Daniel Friis Lindegaard.

Robotten gør læring til leg for eleverne

Med KUBO bliver læring til en leg for mine elever. Det gør det lettere og sjovere for dem at fejle, fordi det bliver en del af legen – ligeså vel som det bliver sjovere for dem at lede efter den rigtige løsning på problemet. Rikke Lohman Vestergaard, underviser på Kroggårdsskolen

Skoleleder på Kroggaardsskolen, Mogens Falk, beskriver det som en ”win-win-situation”, der er baseret på en gensidig tillid. Det har sikret et kontinuerligt samarbejde, der gavner Kubo Robotics’ produktudvikling, men vigtigst af alt: 

- Det har gjort, at børnene hele tiden har kunnet være nysgerrige på ny læring, hele tiden har kunnet udfordre sig selv, og hele tiden har kunnet se muligheder i teknologien, de kun ser, når de arbejder direkte med den.

Underviser på Kroggårdsskolen, Rikke Lohman Vestergaard, oplever i høj grad, at eleverne høster frugterne af samarbejdet:  

- Med KUBO bliver læring til en leg for mine elever. Det gør det lettere og sjovere for dem at fejle, fordi det bliver en del af legen – ligeså vel som det bliver sjovere for dem at lede efter den rigtige løsning på problemet.

Kort om KUBO

KUBO Robotics startede som et specialeprojekt i 2015, hvor Daniel Lindegaard og Tommy Ozten opdagede, at der ikke blev gjort nok for at lære yngre elever kodning og computertænkning. Siden 2015 har KUBO vundet mange priser, og den lille robot sælges nu i mange lande.

Relateret indhold