Vi rådgiver dig

Skraldespanden er blevet digital

En affaldskurv skal være mere end bare en affaldskurv, og en cykelpumpe skal kunne mere end bare at fylde dit dæk op med luft. Det er visionen hos VEKSØ der – med borgeren i centrum – producerer inventar til byrum. Ved at koble ikke-digitale produkter med Internet of Things (IoT), skaber de en merværdi i deres produkter, der er guld værd for både borgeren, kunden og virksomheden selv.

For syv år siden fik den danske producent af byrumsinventar, VEKSØ, muligheden for at indgå i et partnerskab med to danske kommuner og Center for Robotteknologi. Partnerskabet skulle gennem samskabelse mellem virksomhed og kommune gøre affaldssorteringen intelligent. Den første løsning blev implementeringen af det amerikanske produkt Big Belly – intelligente affaldskurve. Med censorteknologi integreret i klassiske affaldskurve kan Big Belly måle, hvornår de er fyldte og skal tømmes. Herpå sendes et signal til skraldemændene, der således kan sørge for, at borgeren ikke møder en overfyldt affaldskurv. For VEKSØ betød projektet, at de gik fra at være en producent af byrumsinventar til at være en producent af smart city-løsninger.

Det der er i fokus, når vi udvikler smart city-produkter, er at give produktet en merværdi, vi kan vise overfor kunden. Christian Olsen, Udviklingschef i VEKSØ

Data effektiviserer arbejdsprocesserne

Projektet med IoT-affaldskurve har gennem årene vokset sig større, og VEKSØ har kunnet opsamle store mængder data om kommunernes skrald. Det har været nyttigt for både dem og kommunerne i udviklingen af produkter og byplanlægning:

- Det viser sig, at datadelen rent faktisk er det, der er værdien – det er ikke produktet som sådan. Værdien ligger i at lære at forstå disse data, og hvad man kan bruge dem til. Så kan man lave systemer, der effektiviserer nogle arbejdsprocesser. Det er der, guldet ligger, siger Christian Olsen, Udviklingschef i VEKSØ.

VEKSØ har taget erfaringerne fra projektet ind i deres filosofi og arbejdsgange:

- Det der er i fokus, når vi udvikler smart city-produkter, er at give produktet en merværdi, vi kan vise overfor kunden, siger Christian Olsen.

IoT giver information til byplanlægningsinitiativer

Et eksempel på det er installationen af censorer i de gratis cykelpumper, der bliver opstillet rundt omkring i Danmark. Sensoren måler fire gange i døgnet, om pumpen er velfungerende og sender et signal tilbage til virksomheden, hvis der er noget der skal laves. Ydermere kan den indbyggede teknologi give informationer om, hvor meget cykelpumpen bliver brugt. Information gør det lettere for VEKSØ at vedligeholde cykelpumperne og samtidig giver kommunerne vigtig data til at måle effekten af deres byplanlægnings-initiativer.

Christian Olsen beskriver, hvordan VEKSØs partnerskaber med teknologi-virksomheder er en vigtig del af succesen med at udvikle smart city-løsninger:

- Vi er ikke født som en teknologivirksomhed. Men gennem vores partnerskaber, der hjælper os med at udvikle nye løsninger til byrum, er vi blevet en design- og teknologivirksomhed, siger Christian Olsen.

Kort om Veksø

VEKSØ er førende inden for design, fremstilling og salg af byrumsmøbler, cyklismeprodukter og belysning . Virksomheden beskæftiger ca. 100 medarbejdere og er repræsenteret i en række europæiske lande med egne salgskontorer i Sverige samt produktion i Danmark, Sverige og Letland.

Relateret indhold