Kom igang med digitalisering

Der er både mange jubeltaler og dommedagsprofetier om alt det gode og onde, som digitalisering fører med sig. Her skal det handle om digitalisering i hverdagen ude hos jer på Danmarks mindre og mellemstore virksomheder, og DI Digital giver en række gode råd om digitalisering.

Ledelse og bestyrelse

Ledelsen kan godt igangsætte en digital udvikling uden selv at have ekspertise inden for området. Hent hjælp udefra, dér hvor virksomheden mangler kompetencer, ved at indgå partnerskaber med mentorer, virksomheder og universiteter.

Vent ikke på at få ideen til den næste Airbnb, Skype eller Facebook. Fokuser på din egen forretning og de økonomiske grundvilkår og markedet. Start med at investere i små digitale initiativer med udgangspunkt i din virksomheds behov. Jo før du laver din investering, desto større markedsfordel får du ud af det.

FOR DANSAND A/S VAR VEJEN TIL SUCCES PARTNERSKABER

Tilbage i år 2000 lagde Dansand A/S en ambitiøs strategi for at skabe vækst gennem digitalisering og automatisering.Som led i udviklingen frasolgte de halvdelen af virksomheden og indgik en alliance med en større belgisk søstervirksomhed, der kunne give dem større teknisk know-how til at udvikle den mest ffektive produktion.

Inddrag medarbejdere i processen

Digitale forandringer kan give usikkerhed hos medarbejderne. Tag en ærlig dialog med medarbejderne om de forandringer, der kommer til at ske, så der ikke er tvivl om jobsikkerhed samt ændringer og forbedringer af arbejdsgange.

Det er afgørende, at dine medarbejdere tager medansvar for virksomhedens digitale udvikling. Involver medarbejderne i, hvordan forandringerne bedst gennemføres, og gør evt. berørte medarbejdere til tovholdere, så udviklingen bliver et fællesprojekt.

Medarbejderne sidder ofte med stor viden omkring knasterne i virksomhedens arbejdsprocesser, og er samtidig selv digitale forbrugere. Spørg ind til, og brug, deres gode ideer og ønsker til, hvor digitalisering kan lette og effektivisere arbejdsgangene.

SJØLUND A/S LYKKEDES MED DIGITALISERING VIA DIALOG

Hos Sjølund A/S har de skabt en kultur, hvor dialog er en vigtig del af hverdagen.
I forbindelse med digitaliseringsprocessen har de ansatte skullet forberede sig på, at der ville komme en ny type af medarbejdere og nye maskiner. Men fordi der hele tiden har været en ærlig dialog omkring de forandringer, der ville ske, har medarbejderne taget godt imod både maskiner og nye medarbejdere.

Enormt potentiale i automatisering

Det er dyrt at producere i Danmark. Men med automatisering af produktionen kan man holde arbejdspladser i Danmark og nogle gange trække outsourcede dele af produktionen hjem. Samtidig øger automatisering ofte arbejdsglæden hos medarbejderne, da deres arbejdsprocesser forbedres, og de kan koncentrere sig om mere udfordrende arbejdsopgaver. 

Markedet for automatisering er stort. De mange valgmuligheder stiller også krav til, at man træffer de rigtige valg fra start. Benyt dig af netværk og besøg virksomheder, der minder om jeres, for at samle inspiration, inden den endelige beslutning tages.

I 2007 stod DYKON A/S med en gæld på 55 mio. kr., og man valgte at trække produktionen hjem til Danmark fra Kina. Gennem en investering på over 25 mio. kr. i effektivisering, it og automatisering vendte man skuden. Automatiseringen betød også, at kvaliteten af dynerne blev bedre, fordi processen blev fuldstændig ensartet.

Rekruttering af medarbejdere til digitalisering

Søg efter gode kompetenceprofiler i dit netværk, din brancheforening eller dit lokale erhvervscenter. Brug dine medarbejdere til at få udbredt job­opslag og anbefale gode profiler. Husk, at digitalisering kan betyde, at I skal finde helt andre typer profiler end dem, I har været vant til at ansætte.

Fang de interessante profiler mens de stadig er studerende – både danske og internationale. Indgå speciale- og projektsamarbejde, praktikordninger, tilbyd jer selv som case på uddannelsesinstitutionerne eller organiser virksomhedsbesøg.

Efteruddannelse kan være den korteste vej til at få den medarbejder, du står og mangler. Skab overblik over, hvilke kompetencer I har, og hvilke I mangler. Undersøg de mange muligheder, der findes på alle uddannelses­niveauer og for alle profiler.

 

 

Vi har brugt vores netværk med bl.a. leverandører og kursussteder til at finde it-programmører. Du kan ikke søge de profiler frem på Jobindex eller lignende. Søren Ravn Jensen, Adm. direktør, Sjølund A/S


Digitalt salg kan være vejen til nye kunder

Mange virksomheder ligger inde med værdifulde data fra deres hjemmeside, web-annoncer, sociale medier og opgørelser af salg fra lager og butikker. Ved at strukturere og analysere data kan du få vigtig input til at skabe mere salg og produktudvikling. 

En professionel hjemmeside er første skridt og kan være med til at tiltrække nye kunder i hele verden. Næste skridt er, at kunderne finder hjemmesiden. Overvej derfor forskellige sprogmuligheder, alt efter hvilke lande du vil eksportere til. Prioriter, at der er en ansvarlig medarbejder for hver salgskanal, men at kommunikationen er sammenhængende på tværs. 

 Brug digital marketing til at få præcis viden om, hvilke kanaler der passer bedst til din virksomhed. Hav et klart mål og lav aldrig f.eks. en social medie-profil bare for at gøre det. Digital kommunikation giver gennemsigtighed, fordi du kan måle effekten af din marketingindsats på såkaldte klikrater, likes, netkøb mv. Tilret derfor løbende valg af kanal.

HANDVÄRK ApS har fra begyndelsen fokuseret på at bruge sociale medier og PR som primær salgsstrategi og bruger både de sociale medier som salgsplatform gennem egne profiler og samarbejde med kendte bolig-bloggere. Det har resulteret i, at virksomheden på kort tid har kunnet nå ud til en stor kundegruppe og er blevet et kendt design i mange lande – uden at det har kostet en formue.

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2084 0194
  • E-mail riz@di.dk

Relateret indhold