22.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Paradigmeskift i innovationskultur: Find balancen mellem organisk vækst og opkøb

Innovationskulturen i amerikanske virksomheder har i det sidste årti udviklet sig så markant, at der nu er tale om et paradigmeskift. Det udtaler to eksperter, der gennem en årrække har fulgt udviklingen i innovationskulturen i USA. De oplever, at tendensen er kommet til Danmark.

Jonas N. Olsen, Chief Strategy Officer i OROLIA, og Nicolas Boalth, chefkonsulent i DI, har gennem mange år fulgt innovationsudviklingen og kan se tendenser fra USA komme til Danmark. Det drejer sig om et skift i en kultur, hvor virksomhederne tidligere har opdyrket nye teknologier og kompetencer internt. I modsætning hertil vælger mange virksomheder nu at opkøbe kompetencer eksternt.

Paradigmeskiftet

Ifølge Nicolas Boalth er der sket et paradigmeskift i måden virksomheder udvikler sig på for at skabe innovation. ”For 10 år siden var fokus i danske og udenlandske virksomheder i den grad på at vækste organisk og udvikle kompetencerne internt. Det er nødt til at ændre sig nu”.

Den teknologiske udvikling har ændret rammevilkårene for vækst. ”Hastigheden på de nye teknologier gør det enormt svært for virksomhederne at følge med, da de nye kompetencer ligger langt fra normalen”, tilføjer Nicolas Boalth.

Jonas N. Olsen arbejder med Mergers and Acquistions (M&A), strategi og forretningsudvikling. Jonas har med mange års erfaring i innovationsmiljøet i Silicon Valley stor indsigt og erfaring i udviklingen, og han bakker op om Nicolas Boalths iagttagelser.

”Efter min opfattelse skal M&A være en del af innovationsbilledet i de fleste scenarier, dette gælder for alle virksomheder”, siger Jonas. Han tilføjer: ”Vi er blevet bedre til at forstå, hvordan vi adskiller kerneforretningen fra innovationsprogrammer, og jeg ser især, at de større danske virksomheder har fået øje for mulighederne”, siger Jonas N. Olsen.

”Danske virksomheder skal ud og orientere sig blandt nye virksomheder, som kan tilføre den nødvendige viden for at sikre innovation. Min anbefaling er, at danske virksomheder også kan have glæde af at søge til udlandet for inspiration og samarbejdspartnere”,tilføjer Nicolas Boalth.

Find balancen

Ifølge Jonas handler det om at finde balancen mellem intern kompetenceudvikling og opkøb af innovationskompetencer og ny viden. Han har igennem mange år gjort sig en række erfaringer, og for ham er der tre potentielle valgmuligheder for virksomheder, når de skal beslutte, om de vil satse på intern kompetenceudvikling eller M&A.

  1. Intern produktudvikling. Alle bør spørge sig selv, om de kan udvikle det produkt eller den løsning, der er behov for i deres kerneforretning? Hvis svaret er ja, og virksomhedens product management processer kan præsentere en fornuftig forretningsmodel, bør der udvikles gennem virksomhedens interne udviklingsafdeling.
  2. Alternativ udviklingsproces. Anses den potentielle udvikling for at være risikofyldt, enten fordi kompetencerne muligvis mangler, eller fordi der kan herske usikkerhed om markedspotentialet, anbefaler Jonas N. Olsen at benytte en alternativ innovationsproces. I OROLIA benytter Jonas N. Olsen en metode, der kaldes ’Discovery Driven Growth’. Her rettes fokus på læring, frem for resultater. Kernen i projektet er en række antagelser, som de forsøger at teste så hurtigt og billigt, som muligt. Hvis antagelserne kan bekræftes, fortsætter processen, og der testes igen, eller projektet bliver afvist. Det er kun 10-20 procent af projekterne i denne kategori, som rent faktisk bliver til noget.
  3. M&A. I OROLIA er der etableret en proces til at søge efter M&A muligheder i markedet. Ideer til relevante virksomheder kommer fra blandt andet medarbejdere, investment banking partnere og afdelingen for forretningsudvikling. I OROLIAs tilfælde søger virksomheden udelukkende efter andre virksomheder, der har produkter eller løsninger, som passer til produktporteføljen, eller som har adgang til markeder, hvor eksempelvis OROLIA endnu ikke er stærk nok.

Vil du vide mere?

Vil du høre Jonas fortælle mere om paradigmeskift i innovationskultur, og hvordan du sikrer konkurrencekraften i din virksomhed? Så er det nu du skal tilmelde dig DI’s populære USA innovationstur 2019.

 

På DI’s innovationstur får du en unik mulighed for at besøge nogle af de mest innovative virksomheder og universiteter på USA’s vest- og østkyst.

 

Tilmelding er åben nu og du kan læse mere her. Du kan også kontakte Nicolas Boalth for at høre mere på nibo@di.dk eller 2128 7370.

Skrevet af:

Mille Munksgaard