07.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Skab en innovativ kultur med finjusteringer og klar kommunikation

Finjustering af den eksisterende virksomhedskultur kan skabe det nødvendige rum for innovation. Men en innovativ organisationskultur kræver handling fra ledelsen, hvis det skal blive til mere end fine ord.

Somme tider vinder den daglige drift over tiden til at skabe forandringer, også selvom lysten til forandringer eksisterer. Som ledere kan man komme i en situation, hvor man taler meget om at ’være innovativ’, men mangler eksekveringen på trods af forståelsen for, at innovation er den brændende platform, der kan fremtidssikre virksomheden.

Den organisatoriske kultur i en virksomhed er limen som binder ting sammen, og det er en ledelsesopgave at skabe den nødvendige innovative kultur. Når man vil skabe en innovativ kultur, skal man være 100 pct. afklaret med, at man som leder skal gå forrest for at skabe rammerne.

Finjuster de kulturelle normer


Innovationskultur er styret af mange determinanter som for eksempel strategi, strukturer, supportmekanismer, kommunikation og adfærd. Alle elementer skal indtænkes, og det er en kompleks proces. Forandringen sker ikke fra den ene dag til den anden, men små finjusteringer af den eksisterende kultur, klar kommunikation og en dedikeret ledelse bidrager til at dele elefanten op i mindre bidder.

Et sted at starte en kulturændring er ved de kulturelle normer i virksomheden. Overvej hvor følgende normer kan justeres i virksomheden og være med til at skabe rum til innovation:

  • Forpligtelse og involvering fra ledelsen
  • Tillid og åbenhed
  • Ekstern orientering og involvering (andre virksomheder, brancher, kulturer, samarbejdspartnere)
  • Frihed og rum til at tage risikoer – opgør med nulfejlskultur
  • Skab fortællinger, der kan styrke medarbejderengagement
  • Fleksible organisatorisk rammer – flere tværgående samarbejder.

Gør det samme – hurtigere, smartere og bedre


Det er ingen nyhed, at virksomheder vinder ved at udkonkurrere andre på strategi, udviklingen af produkter og services, tiltrækning og fastholdelse af de dygtigste medarbejdere, fleksible og effektive processer og udnyttelse af de nye teknologier. Vi har alle hørt det før.

Til gengæld kræver tempoet i udviklingen, at virksomhederne nu skal gøre det hele hurtigere, smartere og bedre. Hastigheden i udviklingen kræver nye forudsætninger for konkurrencedygtighed og en måde at styrke den på, er gennem en innovativ organisationskultur.

Som leder har man ansvaret for at booste innovation og kreativitet og skabe en kultur, hvor der er plads til genereringen af ny viden og udvikling af ideer. Med en innovativ virksomhedskultur udnytter vi virksomhedens know how bedst muligt og øger agiliteten, så vi kan følge med i det høje tempo.

For at lykkes kræver det, at vi skaber de bedste rammer for innovation, så vi kan agere hurtigere, smartere og bedre.

 

Fremtiden rundt på 5 dage

Er du nysgerrig på innovationsprocesser og fremtidens ledelse? DI tilbyder nu en helt ny uddannelsesform. Tag din ledergruppe med på et eksklusivt uddannelsesforløb med fokus på strategi, ny teknologi og nye organisationsformer. Læs mere om ’Fremtiden rundt på 5 dage’ på di.dk/fremtidenrundt eller kontakt Mille Munksgaard på mimu@di.dk eller (+45) 2077 0611

Skrevet af:

Mille Munksgaard