09.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Danske virksomheder fremmer grøn byudvikling i New York City

I kølvandet af New York Climate Week står det klart, at verdens storbyer skal trække i arbejdstøjet for at løse de store klima- og miljøudfordringer. Projektet Access Cities arbejder med Open Innovation for at sikre, at virksomheder verden over får hurtig adgang til nye (by)markeder, imens den grønne udvikling understøttes. På den måde vinder både storbyer, virksomheder og den grønne omstilling.

I sommeren 2019 slog New York City og Access Cities sig sammen om NYC Open Innovation Call, som skulle finde klimavenlige løsninger på to af de mest presserende udfordringer i millionbyen: luftforurening og forhøjede temperaturer. Løsningerne skulle komme fra innovative virksomheder, og under New York Climate Week præsenterede hele tre danske virksomheder - Rambøll A/S, Novenco A/S og Danfoss A/S - sammen med fem andre finalister hver deres løsning over for et jurypanel af repræsentanter fra New Yorks bystyre.

Global alliance og Open Innovation

Access Cities er en global alliance for bæredygtig byudvikling i New York City, München, Singapore, København og Århus. Access Cities arbejder med Open Innovation-tilgangen, som gør det muligt for de involverede byer at identificere nye og relevante løsninger på eksisterende klima- og miljøudfordringer; hurtigere og mere effektivt end ellers muligt. Med Access Cities NYC Open Innovation Call fik flere danske virksomheder mulighed for at præsentere løsninger, der er tilpasset den lokale kontekst og virkelighed, newyorkerne befinder sig i.

”Danmark og danske virksomheder er på forkant, når det gælder bæredygtig byudvikling. En position, som er blevet udviklet og forfinet gennem mange år. Bæredygtige byer starter med bæredygtige løsninger, og mange danske virksomheder har knækket koden til, hvordan løsninger kan tilpasses og replikeres i nye markeder med fokus på at skræddersy løsningerne til en bys specifikke behov,” siger Louis Funder, General Manager på DI’s kontor i USA.

Ny adgangsbillet til nye markeder

Open Innovation styrker innovationsprocesserne på by- og regionalt niveau og åbner op for de forskellige storbyers forretningsmodeller, som sommetider kan være en barriere for implementeringen af nye teknologier, viden, kompetencer og processer til gavn for lokalsamfundet.

For virksomhederne er potentialet i Open Innovation også iøjnefaldende. Foruden reducerede omkostninger til R&D og relationsopbygning får virksomhederne også tilbudt en platform, hvor både virksomheder og byer kan kommunikere og sprede budskabet om deres kompetencer, erfaring og arbejde. Det er altså ikke kun storbyer, der har gavn af Access Cities og Open Innovation. Både iværksættere, SMV’er og store virksomheder på globalt plan kan i særdeleshed udnytte projektet til at byde ind med deres løsninger i nye markeder for at fremme eksportmulighederne inden for bæredygtig byudvikling.

   

Access Cities

Projektet Access Cities sigter mod at styrke bæredygtig byudvikling igennem innovative, levedygtige og skalerbare løsninger på bæredygtighedsudfordringer i fem projektbyer: New York City, München, Singapore, København og Århus. Det er hensigten, at projektet skal bidrage til øget international opmærksomhed på danske kompetencer inden for bæredygtighed og sikre øgede eksportmuligheder. Projektet er finansieret af Industriens Fond og udføres af State of Green i samarbejde med følgende partnere: Dansk Industri, Quercus Group, Climate-KIC, Københavns Kommune og Århus Kommune.

Følg med i de seneste nyheder, Open Innovation Calls, Market Challenges og meget mere i Access Cities nyhedsbrev.

   

DI i USA (Danish Cleantech Hub)

DI's kontor i New York har mange års erfaring som strategisk sparringspartner for danske virksomheder i USA. I USA gør DI en ekstra indsats for at assistere det grønne Danmark. Danish Cleantech Hub New York er et offentlig-privat samarbejde, som både virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner kan benytte. Danish Cleantech Hub tilbyder en vifte af services. For eksempel strategisk markedsmodning, udvikling af pilotprojekter, events og workshops, som sikrer synlighed og adgang til lokale aktører, establishment services og meget mere. Læs mere om, hvad DI kan tilbyde dig og din virksomhed i USA og Danish Cleantech Hub.

Relateret